Klasyki Rocklands – bouldering

źródło: Louder Than Eleven

Jorg Verhoeven, Katha Saurwein i Jon Glassberg odwiedzili najpopoularniejszy rejon boulderowy w Południowej Afryce.