WoodWeLove

Mateusz Haładaj i First Ley 9a+ filmowo

Tu nie ma co pisać… To trzeba obejrzeć. Mateusz Haładaj i First Ley 9a+, z drugiej strony kamery niezawodny Wojtek Kozakiewicz