Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

12 grudnia rusza kurs Trenera Wspinaczki Sportowej PZA II klasy

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA ogłasza nabór na kurs trenera II klasy w dyscyplinie wspinaczka sportowa. Kurs dedykowany jest instruktorom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tematach treningowych.

logo pza cienie

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie tytułu zawodowego instruktora wspinaczki sportowej (w razie krótszego niż dwa lata okresu posiadania ww. tytułu, nadanie tytułu trenera II klasy przez PZA będzie możliwe dopiero po upłynięciu ww. okresu albo w drodze indywidualnej decyzji PZA),
 • ukończenie 21 lat i posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • udokumentowane, aktywne uczestnictwo w prowadzeniu działalności szkoleniowej lub we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Alpinizmu — jednym z warunków przyjęcia jest krótkie CV kandydata w procesie szkolenia — dyscyplina: wspinaczka sportowa oraz wyniki podopiecznych lub ewentualnie własnych.

NOWE: Dodatkowym wymogiem jest unifikacja do stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA (w formie egzaminu z wiedzy praktycznej), która odbędzie się w ramach niniejszego kursu.

W nawiązaniu do Art. 41 Ustawy o sporcie, PZA może dodatkowo zażądać zaświadczenia o niekaralności.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wraz z kserokopiami odpowiednich dokumentów na adres Biura PZA, ul. Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa. Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres kws@pza.org.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń przez PZA upływa 27 listopada br. Ilość miejsc jest ograniczona.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE

Kurs obejmuje 300 godzin zajęć rozłożonych na 15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbędą się w Warszawie (m. in. AWF, ściana Bloco), Krakowie (KS Korona) i w Tarnowie.

Terminy zjazdów w 2015 (NOWE: Zmiana dat w stosunku do pierwszego komunikatu!):

12-13.12.2015

19-20.12.2015

Kolejne zjazdy odbędą się w pierwszym kwartale 2016 roku.

KADRA KURSU

Poniższe (alfabetyczne) zestawienie wykładowców oraz osób prowadzących warsztaty na kursie TWS nie jest pełne. Informacje będą sukcesywnie uzupełniane. Kierownikiem kursu jest Małgorzata Kusztelak.

dr Krystyna Bobrowska – uznany lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda. Ordynator Oddziału Rehabilitacji Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji

mgr Marcin Bończa-Tomaszewski – certyfikowany trener i psychodietetyk, założyciel „Sztuki Żywienia”, autor wielu specjalistycznych artykułów i bloga pośwęconego dietetyce; członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Uczestnik szkoleń m. in. z zakresu FMS i BLW. Pracuje z członkami kadry narodowej we wspinaczce sportowej.

dr Paweł Draga – trener i doświadczony wspinacz sportowy; absolwent katowickiego AWF, gdzie nie dawno obronił pracę doktorską na temat czynników decydujących o poziomie wspinania

dr hab. inż. prof AWF Jan Gajewski – pracownik warszawskiego AWF,  jest autorem lub współautorem 118 prac naukowych, koordynatorem merytorycznym Akademii Trenerskiej, specjalizuje się w tematyce treningu siły i mocy

Jakub Główka – doświadczony reprezentant Polski w konkurencji bouldering, na kursie skoncentruje się na tematach związanych z organizacją startu w zawodach, współpracy z osobami oficjalnymi, a także specyficznego treningu – od strony praktyka

dr Anna Kęska – adiunkt w Katedrze Nauk Biomedycznych na warszawskim AWF, dietetyk.

dr Małgorzata Kusztelak – trener wspinaczki sportowej, fizjoterapeutka, pracownik Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji; założycielka i instruktorka w sekcji wspinaczkowej „Agama”, posiada kilkunastoletnie doświadczenie instruktorsko – trenerskie w pracy z dziećmi i juniorami

Cezary Modrzejewski – doświadczony wspinacz i trener – jego zawodniczki sięgają po tytuły Mistrzyń Polski w konkurencjach bouldering i prowadzenie, a także startują  (z sukcesami) na zawodach międzynarodowych; na kursie skupi się na taktyce startu na zawodach międzynarodowych, w których uczestniczył wielokrotnie w charakterze opienkuna-menadżera

Udo Neumann – autor i współautor podręczników treningowych „Performance Rock Climbing”, „Lizenz zum Bouldern”. Trener kadry Niemiec w boulderingu, jego zawodnicy stają na podium Mistrzostw Świata i Europy.

mgr Bartosz Niedzicki – fizjoterapeuta, absolwent warszawskiego AWF, trener judo, ekspert od metod PNF, Maitland i Gravity training

Maciej Oczko – trener krakowskiej sekcji wspinaczkowej KS Korona. Od 1999 roku pracuje z zawodnikami odnoszącymi sukcesy wspinaczkowe na arenie krajowej i międzynarodowej oraz mającymi topowe przejścia w skałach.

mgr Aleksandra Piechnik – psycholog sportowy PKOl, Zajmuje się sportem olimpijskim (PZK, PZLA), a także paraolimpijskim ( PZTS); organizatorka warsztatów psychologiczno-żywieniowych dla wspinaczy. Wykłada na kursach instruktorów sportu oraz unifikacjach instruktorów PZA; autorka szeregu artykułów

mgr Renata Piszczek – trener i instruktor wspinaczki; posiada wieloletnie doświadczenie zawodnicze (wielokrotna Mistrzyni Polski, reprezentantka kadry narodowej), a także szkoleniowe (wychowankowie prowadzonego przez nią Reni-Sportu startują z sukcesami na zawodach polskich i międzynarodowych)

inż. Monika Prokopiuk – trener wspinaczki sportowej, reprezantantka kadry narodowej w konkurencji „na czas”, Mistrzyni Polski Juniorów w prowadzeniu i Wicemistrzyni Polski Seniorów w boulderingu; na codzień pracuje z dziećmi i juniorami w klubie Pol-Inowex Skarpa Lublin;

mgr Adam Pustelnik – doświadczony wspinacz skalny; autor pierwszego polskiego przejścia 8b OS i 8c+ RP; międzynarodowy routesetter IFSC – na kursie poprowadzi warsztaty z układania dróg

dr Robert Rokowski – pracownik naukowo-dydaktyczny na AWF w Krakowie. Zainteresowania naukowe – biologiczne, psychiczne i środowiskowe determinanty ruchu ludzkiego. Publikuje w prasie wspinaczkowej („Brytan”, „GÓRY”) i naukowej („Antropomotoryka”, „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”, „Sport Wyczynowy”, „Medicina Sportiva”). Instruktor Taternictwa PZA. Przedstawi aktualny stan wiedzy na temat badań nad wspinaczami, oceny motorycznej, itp.

Aleksander Romanowski – dwukrotny Mistrz Polski i reprezentant kadry narodowej w boulderingu; licencjonowany konstruktor boulderów na zawodach PZA, na kursie poprowadzi warsztaty z układania problemów boulderowych

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. nadzw. AWF Katowice – trener wspinaczki sportowej, nauczyciel akademicki, ekspert i wykładowca na kursach instruktora i trenera wspinaczki z zakresu treningu i odżywiania; Opublikował ponad sto artykułów na tematy okołotreningowe. Autor książek o tematyce wspinaczkowej, ponadto przetłumaczył na polski „Trening Wspinaczkowy ” E. Hörsta;

Aleksandra Taistra – doświadczony wspinacz sportowy i instruktor wspinania; pierwsza i jedyna Polka ktora pokonała trudności 8c+; posiada kilkunastoletnie doświadczenie treningowe, jako trener pracowała z najlepszymi polskimi zawodnikami

mgr Magdalena Terlecka – fizjoterapeutka, pracuje m. in. z osobami z uszkodzeniami w obszarze układu ruchu, wspinaczami oraz zawodnikami innych dyscyplin; zajmuje się terapią, diagnostyką w zakresie deficytów motorycznych oraz treningiem. Posiada doświadczenie w testowaniu zdolności motorycznym m.in. w Klubach Polskiej Ekstraklasy. Prowadzi badania dotyczące zaburzeń ruchowych u osób wspinających się.

dr hab. Zbigniew Trzaskoma, prof. nadzw. AWF Warszawa – uznany nauczyciel akademicki, trener olimpijczyków, sportowiec. Od lat współpracuje z polskimi związkami sportowymi oraz innymi organizacjami sportowymi i jako wykładowca upowszechnia wiedzę o treningu siły mięśniowej i mocy. Posiada uprawnienia trenerskie w podnoszeniu ciężarów i w łucznictwie. Autor wielu prac i podręczników (m. in. „Kompleksowego zwiększania siły mięśniowej sportowców”)

PROGRAM

Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • anatomię oraz trening funkcjonalny we wspinaczce,
 • rozwój psychofizyczny dzieci w kontekście rozwoju sportowego,
 • specyfikę pracy z zawodnikami w konkurencjach bouldering, na czas, prowadzenie,
 • periodyzację treningu,
 • logistykę i taktykę startu na zawodach międzynarodowych,
 • biomechanikę sportu z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki,
 • dynamikę relacji interpersonalnych w kontaktach zawodnik — trener,
 • metodykę nauczania taktyki wspinaczkowej na zawodach,
 • aktualną sytuację prawną sportu wspinaczkowego w Polsce ,
 • podstawy planowania i organizacji działalności w skali klubu,
 • psychologię sportu,
 • organizację imprez we wspinaczce sportowej,

oraz inne ciekawe zagadnienia związane ze wspinaczką sportową i pracą trenerską.

KOSZT UCZESTNICTWA 

Koszt uczestnictwa w kursie: 3100 zł. Możliwa jest płatność w dwóch równych ratach (I rata – do 28 listopada 2015; II rata – do 30 grudnia 2015)

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Poznański, mail: tomasz.poznanski@pza.org.pl.

Komisja Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu