Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Absurdy drogowe

Absurdy drogowe (ale nie program TVN Turbo http://www.tvnturbo.pl/programy/absurdy-drogowe,11634.html)

W ostatnim czasie mieliśmy przykład jak pewne działania, ogólnie wyglądające poprawnie mogą prowadzić do zaskakujących wyników. Mowa oczywiście o powstaniu drogi Eugenika na Murze Skwirczyńskiego.

Chcieliśmy opublikować zestawienie dotyczące tego jak wyglądała historia powstania tej drogi oraz nieporozumień z nią związanych licząc na to, że może to być pomocne na przyszłość dla innych tworzących nowe drogi. Niestety rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania i z tekstu o drodze zrobił się tekst o szerszym zakresie.

Kalendarium:

Rok 2014

 1. Krzysiek Kukliński przechodzi połać którą biegnie obecnie droga Eugenika

Rok 2015

 1. Prowadzone są prace na Murze Skwirczyńskiego przez Jakuba Bajorka i Artka Maślankę – wywiercone zostają otwory na ringi
 2. Krzysiek Kukliński przechodzi ponownie połać którą biegnie obecnie droga Eugenika i nie dostrzega tam śladów prac, postanawia drogę obić.

Rok 2016

 1. Krzysiek wraca do pomysłu obicia drogi i szuka kontaktu do kustosza rejonu.
 2. Włodek Porębski wskazuje mu Krzyśka Barana, który jednak nie jest nim i odsyła go do Wspinki.
 3. 14 września Krzysiek koresponduje z Włodkiem i przesyła szczegóły tego co chce zrobić
 4. 20 września – następuje wymiana korespondencji pomiędzy PZA a Wspinką (dostępna na stronie Wspinki wraz z datami), według naszych informacji to PZA wystąpiło z pismem do Wspinki. Według tego co mi powiedział Krzysiek Kukliński, spodziewał się On tylko zwykłej rozmowy czy ktoś coś tam robi czy też nie (i czy można w związku z tym obijać).
 5. 23 września Wspinka (Mateusz Paradowski) odpowiada na pismo PZA.
 6. 24. września Włodek Porębski odpisuje Krzyśkowi (bo email od Mateusza Paradowskiego zawiera między innymi takie punkty):

[…]

            W celu wyrażenia zgody na wytyczenie i ubezpieczenie zakotwieniami skalnymi (ringami) nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego (położonej na działce nr 232 obr. Bębło) co będzie skutkowało wzięciem odpowiedzialności przez Zarząd Fundacji WSPINKA za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników (osób wspinających) i jest bezpośrednio związane z jakością przeprowadzonych prac instalatorskich punktów asekuracyjnych na planowanej nowej drodze wspinaczkowej, niezbędne jest uzyskanie informacji na temat posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia praktycznego przez osobę mającą prowadzić prace instalatorskie. Niezbędne jest także określenie materiałów jakie będą wykorzystane w celu wykonania punktów asekuracyjnych w celu stwierdzenia czy spełniają one wymagane przepisami normy.

             W związku z powyższym proszę o uzupełnienie informacji wskazanych w pkt. 2. bezpośrednio przez osobę zainteresowaną wytyczeniem nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego. Niezbędne będzie także uzgodnienie planowanego zakresu prac bezpośrednio w terenie aby wykluczyć ewentualną kolizję z obecnie prowadzonymi i zaplanowanymi wcześniej działaniami, które mają miejsce na działce nr 232. [..] Wszelka korespondencja oraz wymiana informacji w przedmiotowej sprawie może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail: fundacja@wspinka.org lub w postaci tradycyjnej na adres siedziby Fundacji WSPINKA. [..]

 1. 24 września – Krzysiek Kukliński przesyła odpowiedzi na pytania.
 1. 30 września realizowane są prace na drodze w czasie których Krzysiek orientuje się, że znajdują się tam już dwa (tyle zobaczył) wywiercone otwory.
 1. Równocześnie Włodek Porębski wysyła kolejne pismo do Wspinki (jak zostało skomentowane  https://wspinka.org/news/26-10-2016/historia-o-powstaniu-drogi-eugenika) możecie przeczytać na stronie samej Wspinki, iż zawiera: „absurdalne pytania“. Pytania ze strony PZA (pytanie?) te brzmiały:

„Tym niemniej, ponieważ sprawa może wykraczać poza jednorazowe zdarzenie, prosimy o wskazanie podstawy prawnej konieczności zgłaszania przez instalatorów (ekiperów) do „wiedzy Zarządu Fundacji Wspinka” faktu, lub zamiaru instalacji punktów asekuracyjnych na skale Wielka Turnia (i innych, o ile taki przepis dotyczy także ich).“

 1. 4 października Krzysiek Kukliński informuje Wspinkę o realizacji drogi.
 1. 20 października na forum odzywają się jedna z osób odpowiedzialnych za powstanie pierwszych prac na drodze (Jakub Bajorek).
 1. 22 października wysyłamy pytanie do Wspinki o co chodzi i co się wydarzyło o następującej treści:

[…]
przygotowujemy mały news wyjaśniający powstanie drogi Eugenika na Murze Skwirczyńskiego. W trakcie zbierania informacji na ten temat pojawiły się wątki, które o ile to możliwe, chcielibyśmy potwierdzić (lub uzyskać zaprzeczenie).
News opublikujemy zapewne w poniedziałek (taki jest charakter mediów elektronicznych że działają dosyć szybko) więc na odpowiedzi czekamy do niedzieli wieczorem, choć jeśli dostalibyśmy je szybciej było by nam łatwiej.
Pytania:
1. Czy PZA wystąpiło do Państwa o zgodę na powstanie tej drogi?
2. Czy warunkowaliście Państwo wyrażenie zgody od jakiś dodatkowych czynników, faktów lub informacji?
3. Czy przy powstawaniu tej drogi uczestniczyliście w jakikolwiek czynny sposób?
4. Czy macie Państwo jakieś zastrzeżenia w związku z powstaniem tej drogi?

[…]

 1. Kontaktuje się również z Krzyśkiem by dowiedzieć się jak to wyglądało z jego perspektywy.
 1. 26 października dostajemy odpowiedzi od Wspinki (na szczęście postanowiliśmy zaczekać kilka dni ponad czas jaki przewidzieliśmy na powstanie tego newsa). Poniżej te odpowiedzi:

Odpowiadając na zadane pytania:

1. Czy PZA wystąpiło do Państwa o zgodę na powstanie tej drogi?

Odpowiedź: TAK (pełnomocnik PZA pośredniczył w początkowych uzgodnieniach)

2. Czy warunkowaliście Państwo wyrażenie zgody od jakiś dodatkowych czynników, faktów lub informacji?

Odpowiedź: TAK (w zakresie zapewnienia jak najwyższej jakości wykonanych punktów asekuracyjnych i tym samym bezpieczeństwa wspinających się osób)

3. Czy przy powstawaniu tej drogi uczestniczyliście w jakikolwiek czynny sposób?

Odpowiedź: NIE

4. Czy macie Państwo jakieś zastrzeżenia w związku z powstaniem tej drogi?

Odpowiedź: NIE

 1. Tego samego dnia Mateusz Paradowski przesyła nam email o następującej treści:

„Informuję, że na stronie internetowej serwisu brytan.com.pl pod adresem: http://brytan.com.pl/forum/read.php?4,106291, zostały opublikowane treści naruszające dobra osobiste Fundacji WSPINKA.
Treści znajdujące się na stronie internetowej pod wskazanym adresem zawierają nieprawdziwe informacje (twierdzenie, że instalatorzy z Fundacji Wspinka wkleili ringi na drodze wspinaczkowej pn. „Eugenika” jest nieprawdziwe i niezgodne z faktami) oraz insynuują, dokonanie kradzieży projektu drogi wspinaczkowej czyli naruszenie cudzych praw autorskich przez instalatorów Fundacji Wspinka.”

 1. Informujemy o nim Jakuba Bajorka
 2. Wysyłamy również emaila do Mateusza Paradowskiego o następującej treści:„Panie Mateuszu,Dziękujemy za informację. Jakich działań oczekuje Pan od nas w związku z postem Jakuba Bajorka, który został opublikowany na forum pod adresem: http://brytan.com.pl/forum/read.php?4,106291?
  Poinformowaliśmy Jakuba o tym, że według Pana jego post narusza dobra osobiste Fundacji Wspinka. Naszym zdaniem środowisko wspinaczkowe jest tak małe, że bez trudu można skontaktować się z jego aktywnymi członkami i osobiście wyjaśnić nieporozumienia, do czego gorąco zachęcamy. Gdyby jednak kontakt z Jakubem Bajorkiem z jakiegoś powodu był dla Pana problematyczny, jesteśmy gotowi ułatwić go.“
 3. 28 października otrzymujemy taką odpowiedź: 
  Panie Wojciechu,

  w kwestii odpowiedzialności wydawcy portalu za treść zamieszczonych komentarzy wypowiedział się ostatnio Sąd Najwyższy – sygn. akt I CSK  598/15. Zachęcam do zaznajomienia się z orzeczeniem oraz z uzasadnieniem.Szczegóły skutków i odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych może Pan znaleźć w:
  – Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553),
  – 
  Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
  W celu ułatwienia ewentualnego potwierdzenia tożsamości autora wpisu (domniemany autor: Jakub Bajorek) na forum, proszę o przesłanie jego danych: adresu e-mail użytego do zarejestrowania konta użytkownika pn. „Simbelmyne„, adresu IP z jakiego nastąpiło logowanie autora wpisu (użytkownik „Simbelmyne”) w trakcie sesji (20 październik 2016 r. , godzina 16.35’56) gdy zamieszczone zostały treści, które wskazałem jako naruszające dobra osobiste Fundacji WSPINKA.
   

  Z poważaniem,
  Mateusz Paradowski

  Prezes Zarządu Fundacji

Nie wiemy czy komentować sytuację – sami widzicie co i jak.