Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Akcja Zima 2017

Kolejny raz startuje akcja zima

Dzięki przychylności Pani Marii Łapińskiej, PZA uruchamia system zniżek od nominalnych cen noclegowych w „Starym Schronisku” w Morskim Oku. „Akcja Zima” odbywa w tym obiekcie w terminie od 7 stycznia do 14 kwietnia 2017.

moko
Również COS Betlejemka oferuje w tym okresie swoje noclegi. Zwracamy uwagę, że Betlejemka jest obiektem szkoleniowym w którym preferencyjnie traktowane są kursy i szkolenia. Ze względu na ograniczoną pojemność tego obiektu i szkoleniowy charakter dróg wspinaczkowych na Hali Gąsienicowej noclegi dla samodzielnie działających taterników zapewniane są w przypadku występowania wolnych miejsc.

Kontynuowane będą również akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, umożliwiające pozyskanie noclegu na wyjątkowo korzystnych warunkach finansowych.
Akcją „Junior” mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
– są absolwentami letnich kursów tatrzańskich zorganizowanych zgodnie z programem i przez instruktorów PZA w okresie 2014-2016 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
– mają opłacone składki członkowskie w klubie zrzeszonym w PZA.

Taternicy jaskiniowi korzystają z Akcji „Junior” w przypadku spełnienia następujących warunków:
– posiadanie karty taternika jaskiniowego – 3 lata od zdania egzaminu
– mają opłacone składki członkowskie w klubie zrzeszonym w PZA.

Akcją „Senior” objęci są taternicy w wieku powyżej 65 roku życia, którzy mają opłacone składki członkowskie w klubie zrzeszonym w PZA.

Morskie Oko
W sezonie zimowym 2017 dzięki dofinansowaniom Polskiego Związku Alpinizmu oraz przychylności Pani Marii Łapińskiej ceny noclegów w Starym Schronisku w Morskim Oku będą następujące:

– dla osób będących członkami organizacji zrzeszonych w PZA i posiadających legitymacje klubowe z opłaconymi składkami (minimum za pierwszy kwartał 2017): 21 zł + 2 zł opłaty klimatycznej,
– dla uczestników „Akcji Junior”: 11 zł + 2 zł opłaty klimatycznej.

Betlejemka
W Centralnym Ośrodku Szkolenia PZA „Betlejemka” na Hali Gąsienicowej, ceny noclegów kształtują się następująco:

– dla osób będących członkami organizacji zrzeszonych w PZA i posiadających legitymacje klubowe z opłaconymi składkami (minimum za pierwszy kwartał 2017): 25 zł,
– dla uczestników akcji „Junior” oraz „Senior”: 12,50 zł,
– dla członków honorowych PZA: bezpłatnie,
– dla pozostałych osób: 36 zł.

Informacji na temat dostępności miejsc udziela kierownik COS PZA Betlejemka — Adrian Koźbiał

telefon komórkowy: 603 424 101,
telefon stacjonarny: 18 201 91 24,
e-mail: betlejemka@pza.org.pl.

Wszelkie zapytania i uwagi należy kierować pocztą elektroniczną na adres kt@pza.org.pl).

Zapraszamy!!!
Komisja Tatrzańska
Polski Związek Alpinizmu