Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Baza tatrzańska PZA — lato 2014

Zapraszamy wszystkich wspinaczy i taterników jaskiniowych na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej. Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

W sezonie letnim 2014 obozowiska będą uruchomione od 28 czerwca. Kontynuowane będą akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, dające ok. 50% zniżki na noclegi.
Akcją „Junior” mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
  • posiadają Kartę Taternika,
  • są absolwentami letnich kursów tatrzański zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2011–2013 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
  • mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA.

W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA.

Osobom nocującym zapewniamy:

  • miejsce w namiotach na materacach,
  • możliwość korzystania z kuchni turystycznej (kuchenki gazowe)
  • skromne zaplecze sanitarne.

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko. Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru. Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN.
Zapraszamy!

szałasiska

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku

Taborem kieruje: Julian Kubowicz (tel. +48 666 386 898)
Rezerwacje proszę przesyłać SMS-em podając imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób i termin pobytu. Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane SMS-em. W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Ceny noclegów:

21 zł — dla członków PZA (11 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),
31 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA, członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).

Ceny noclegów:

16 zł — dla członków PZA (8 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),
21 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA, członkowie honorowi PZA – bez opłat.
Uwaga: Do zniżek (takich jak członkowie PZA) uprawnieni są również członkowie organizacji zrzeszonych w UIAA.
Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub do Ditty Kicińskiej (tel. +48 502 125 216, e-mail: kt@pza.org.pl).

Komisja Tatrzańska