Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Black Diamond wzywa do inspekcji i wymiany wadliwych karabinków i taśm

Black Diamond wzywa do inspekcji wszystkich karabinków (sprzedawanych osobno, a także w ekspresach, lonżach itp.)  i nylonowych pętli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wzywa do natychmiastowego zaprzestania używania podejrzanego szpeju i zwrócenie go do dystrybutora.
W przypadku karabinków problem dotyczy wady zamka, pętle należy sprawdzić ponieważ może występować problem z ich łączeniem.

Jeśli pętle które używacie na wszytej metce mają Manufacturing Code 2014 lub 2015 a CE Marking to CE0333  należy pętle dokładnie obejrzeć. Jeśli występuje na niej maskująca taśma –  należy zaprzestać jej używania.

identificationbd

hastape
W przypadku karabinków sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Inspekcję należy rozpocząć od sprawdzenia numeru seryjnego.
Jeśli kod mieści się w zakresie 4350 – 6018, lub jeśli nie można go odczytać, należy przeprowadzić inspekcję karabinka. W tym celu należy postępować zgodnie z procedurą zamieszczoną na TEJ STRONIE

źródło:warranty.bdel.com