Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Digitalizacja map i przewodników z kolekcji Zofii i Witolda Paryskich

Na mocy porozumienia o współpracy między Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie a Tatrzańskim Parkiem Narodowym, we współpracy z Fundacją im. Zofii i Witolda Paryskich, Małopolska Biblioteka Cyfrowa rozpoczęła prace nad digitalizacją i udostępnieniem on-line 5000 map i 200 przewodników pochodzących z kolekcji Zofii i Witolda Paryskich przekazanych Ośrodkowi Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. Projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet „Digitalizacja”).

W najbliższych miesiącach cyfrowe kolekcje Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej będą wzbogacone w mapy topograficzne i turystyczne ukazujące przemiany kartograficzne obrazu Tatr oraz XIX i XX w. obrazy Galicji, Spisza, Liptowa, Orawy, Polski i byłej Czechosłowacji. Wśród map przeglądowych szczególnie wyróżnia się wydana w 1886 r. w Wiedniu Mapa Królestwa Galicji w skali 1:864000 zaliczana do map warstwowobarwnych. W kolekcji są także mapy tematyczne m.in. o treści geologicznej np. wydawana w latach 1958-78 Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:10000, hydrograficznej i hipsometrycznej, np. Mapa wyniosłości Tatr z obwodnicami warstwowymi w skali 1:50000 z drugiej połowy XIX w. Ozdobą zbiorów są panoramy Tatr wydane w większości w XIX w. oraz jedne z pierwszych planów Zakopanego. Prócz map, zbiory Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zasilą przewodniki z lat 1797-1953 zawierające opisy m.in.: Tatr, Pienin, Alp, Spisza, Orawy, Słowacji.
Tworzenie elektronicznych publikacji będzie odbywać się na bieżąco w miarę postępu prac nad przetwarzaniem i opracowaniem zasobu.
Według informacji jaką otrzymaliśmy od Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich nie zostaną opublikowane przewodniki, które zostały wydane po 1945 rokiem. Oznacza to, niestety, że przewodnik taternicki „Tatry Wysokie” popularnie nazywany WHP nie znajdzie się w zasobach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 
fot. Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
fot. Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa, informacja własna