Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Dodatkowe informacje dotyczące bezpłatnego wstępu na teren rezerwatu Góra Zborów

W związku z wejściem w życie znowelizowanego porozumienia PZA-TMZZ dotyczącego zwolnienia z opłat za wstęp na teren rezerwatu Góra Zborów, w celu uniknięcia niejasności interpretacyjnych, doprecyzowuję niektóre z punktów porozumienia:

zborow1
Zborów. fot. D. Tim

1. Zwolnienie z opłat dotyczy tylko członków klubów PZA, które opłaciły roczną składkę w Związku, http://www.pza.org.pl/pza/article.acs?id=137366

2. Zwolnienie z opłat instruktorów dotyczy tylko instruktorów PZA którzy posiadają ważną licencję PZA http://www.pza.org.pl/szkolenie/instruktorzy.acs

3. Zwolnienie z opłat kursantów dotyczy tylko osób wchodzących pod opieką instruktorów PZA z ważną licencją, na czas szkolenia, które ponadto posiadają dokument tożsamości oraz zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, podpisane przez instruktora PZA z ważną licencją. Zaświadczenie takie powinno zawierać minimum n/w informacje:

  • Imię i nazwisko kursanta,
  • informację o uczestniczeniu w kursie wspinaczkowym lub taternictwa jaskiniowego,
  • okres trwania kursu,
  • podpis instruktora szkolącego.

Ponadto, przypominam, że pomimo iż porozumienie dopuszcza możliwość bezpłatnego wprowadzenia przez jednego instruktora do pięciu kursantów, to zgodnie z programami szkolenia PZA, podczas szkolenia wspinaczkowego jeden instruktor PZA nie może szkolić więcej niż czterech kursantów (http://www.pza.org.pl/szkolenie/index.acs?id=100004), a podczas szkolenia taternictwa jaskiniowego (z wyłączeniem szkolenia wspinaczkowego), tzn. techniki taternictwa jaskiniowego, autoratownictwo i techniki awaryjne, oraz szkolenie dodatkowe (sporządzanie dokumentacji jaskiniowej, podstawowe techniki ratownicze), jeden instruktor może szkolić nie więcej niż pięciu kursantów (http://www.pza.org.pl/jaskinie/article.acs?id=137284).

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, zgodnie z porozumieniem, otrzymuje listę klubów zrzeszonych w PZA oraz listę instruktorów posiadających ważną licencję.

Zwracam się z prośbą o nie utrudnianie pracy przedstawicielom TMZZ i potraktowanie obowiązku legitymowania się z humorem.

Włodzimierz Porębski, PZA