Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Góra Birów – zakaz zniesiony

KWSk zawiadamia, że czasowy zakaz wspinaczki w sektorze Dziędziela (pn-zach. część Wielkiego Filara) został zniesiony.

Obecnie wspinaczka jest już dozwolona. Wskazana jest wzmożona uwaga w trakcie przebywania w okolicach (wspinaczka w kasku?). W linii komina mogły pozostać niewielkie odłamki skalne (rumosz o małej gradacji). W całym, odsłoniętym odcinku planowanego Sektora Grotołazów obowiązuje zakaz prac ekploracyjnych (rezerwacja wyłączna dla KTJ/KWSk PZA) . Odcinek będzie ekipowany wraz z poręczowaniem technikami jaskiniowymi na podstawie projektu sportowego zagospodarowania sektora (co nie zmienia walorów wspinaczkowych tej części skały).

W wyniku przeprowadzonych oględzin i ekspertyzy naruszonej wanty zagrażającej obsunięciem, Komisja w składzie: ZPK woj. śląskiego, Wydz. Architektury UMiG Ogrodzieniec, Sp. Zamek Ogrodzieniec, IŚW NS, KWSk PZA, protokólarnie i po uzyskaniu stosownych zezwoleń podjęła decyzję o usunięciu wanty o około siedmiotonowej kubaturze.

Zabezpieczeniem terenu oraz technologią usunięcia zajął się zespół złożony z instruktorów alpinizmu jaskiniowego KTJ/PZA: Andrzej Ciszewski, Marcin Pruc, Włodzimierz Porębski, Dariusz Piętak, Robert Matuszczak. Prace “dyfrakcyjne” przeprowadzono dwuetapowo – stąd czasowe wykluczenie sektora ze wspinaczki. Podczas prac nie ucierpiała fauna ani flora – zastosowano ekologiczną metodę hydrauliki siłowej przy wykorzystaniu mechanicznego zestawu alpejskiego.

Operacja mogła się odbyć dzięki hojnemu wsparciu sprzętowo materiałowemu 
krakowskiej firmy AMC.

NS_BIROW

Mały kamyk, a cieszy! Zespół “Nasze Skały i przyjaciele” i inkryminowana wanta.
W.Porębski (KKTJ), D.Piętak (K.S.Aven), A.Ciszewski (KKTJ), M.Pruc (AKG).

Mecenasami prac rewitalizacyjnych na obszarze Góry Birów są: PZA, IŚW NS, ZGJ, AMC