Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Grupa Kobieca we Wspinaczce Wysokogórskiej PZA – ogłoszenie składu

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej PZA przedstawia skład nowo powstałej Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej PZA.

Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu kwalifikacyjnego następujące kandydatki zostały zakwalifikowane do GK WW PZA:

kobiecy_oboz

1. Joanna Nowosadzka,
2. Paulina Janczar,
3. Magdalena Nowak,
4. Agnieszka Tyszkiewicz,
5. Izabela Czaplicka,
6. Joanna Malawska,
7. Daria Krynicka,
8. Olga Kosek,
9. Klaudia Tasz,
10. Edyta Sadowska (organizacja),

Lista rezerwowa
11. Renata Bielańska,
12. Beata Walaszek,
13. Agnieszka Adamczyk,
14. Paulina Figura,
15. Anna Figura,
16. Katarzyna Figura.

Komisja zorganizuje obóz unifikacyjny w Morskim Oku w Dniach : 19-29 marca 2015. Funkcji kierownika obozu podjął się Ludwik Wilczyński, sprawami organizacyjnymi zajmuje się Edyta Sadowska.
Komisja proponuje udział w obozie pierwszym 10 Paniom z powyższej listy. Na obóz zapraszamy również zespół: Ilona Gawęda i Joanna Klimas, który został zakwalifikowany do Grupy Wspinaczy Wysokogórskich.
PZA pokrywa koszty kierownika i dwóch instruktorów PZA, uczestniczki pokrywają pozostałe koszty we własnym zakresie.
Do grupy kobiecej we wspinaczce wysokogórskiej zostały zakwalifikowane również :Katarzyna Skłodowska i Agnieszka Bielecka, wezmą one udział w obozie PHZ w dolinie Kieżmarskiej.

Każda z zakwalifikowanych Koleżanek będzie zobligowana do przestawienia zaświadczenia od lekarza o specjalizacji medycyna sportowa o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, a także aktualnego ubezpieczenia NW.

Uzasadnienie kryteriów wyboru
Celem utworzenia Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej jest wyłonienie w ciągu kilku lat aktywnych alpinistek wspinających się w górach w samodzielnych zespołach kobiecych. Podkreślenia wymaga, że ideą powołania do życia Grupy nie jest alternatywna praca szkoleniowa do kursów prowadzonych przez instruktorów PZA, ale przekazywanie doświadczeń i doszkalanie osób już zaawansowanych, posiadających wysoki i zweryfikowany potencjał umiejętności wspinaczkowych.

Otrzymaliśmy w sumie aż 37 zgłoszeń. Niestety Polski Związek Alpinizmu – z oczywistych i obiektywnych przyczyn finansowych i organizacyjnych – nie jest w stanie utworzyć tak licznego oficjalnego zespołu alpinistek w ramach realizowanego programu. Jedynym kryterium, które stosowaliśmy do ostatecznego wyłonienia uczestniczek Grupy były dotychczasowe przejścia wspinaczkowe kandydatek.

Dla zapewnienia bezstronności procesu wyłonienia ostatecznego składu zespołu, zamieszczone w bazie PZA wykazy przejść zainteresowanych osób zostały szczegółowo przeanalizowane przez współpracujący z KWW zespół ekspercki.

Wszystkim kandydatkom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie organizowanym programem. Do każdej z pań, które niestety tym razem z nie zostały włączone do Grupy, KWW wyśle drogą mailową stosowne powiadomienie o zakończonej procedurze kwalifikacyjnej. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji którejś z wyłonionych uczestniczek programu, niedopełnienia wyżej wskazanych wymogów formalnych, itp. skład Grupy może zostać uzupełniony o osoby z listy rezerwowej.

KWW PZA

pza_logo