Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Kolejny krok „Naszych Skał” do przywrócenia legalnego wspinania w rezerwatach Małopolski.

Jak zapewne pamiętacie, jednym z ustaleń listopadowego spotkania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w sprawie możliwości wspinania w rezerwatach (http://pza.org.pl/news/news-skaly/komunikat-o-spotkaniu-w-rdos-krakow-w-sprawie-wspinania-w-rezerwatach-malopolski) było zorganizowanie wiosną wizji lokalnych w rezerwatach, w których chcemy zalegalizować wspinanie.

DSCF5888

Miło nam poinformować, że niedawno pierwsze odbyły się wizje lokalne. W dniu 11 kwietnia 2017 r. spotkaliśmy się w rezerwacie „Pazurek” koło Olkusza. Uczestnicy spotkania (przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Nadleśnictwa Olkusz, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Polskiego Związku Alpinizmu, Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i Speleoklubu Olkusz) po rzeczowej dyskusji w terenie uznali, że nie ma przeciwwskazań przyrodniczych i merytorycznych do przywrócenia możliwości wspinaczki na Zubowych Skałach. Jednak ze względów na uwarunkowania przyrodnicze oraz wysoki status ochrony przyrody (rezerwat przyrody) konieczne będzie wprowadzenie pewnych ograniczeń. Nie będziemy tworzyć nowych dróg wspinaczkowych, na już istniejących niezbędna będzie wymiana i uzupełnienie asekuracji. Zapewne konieczne też będzie obniżenie stanowisk zjazdowych. Chodzi o to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla cennej roślinności naskalnej.

17887009_1531869413498568_106622078_o

Dzień później odwiedziliśmy rezerwat „Przełom Białki pod Krempachami”. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ Kraków, członkowie Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA, Naszych Skał oraz Klubu Wysokogórskiego Zakopane, a także przedstawiciel Fundacji Wspinka. Podobnie jak na Pazurku, zastanawialiśmy się jak pogodzić wspinanie z ochroną przyrody. Wydaje się, że zachowanie status quo (zakaz otwierania nowych dróg), wymiana asekuracji i ewentualne obniżenie stanowisk zjazdowych pozwolą na skuteczną ochronę muraw kserotermicznych i roślinności naskalnej.

W obu rezerwatach zadeklarowaliśmy pomoc w ich utrzymaniu, m.in. organizowanie akcji sprzątania – zwłaszcza w Przełomie Białki śmieci jest koszmarnie dużo. Będziemy się także opiekować infrastrukturą wspinaczkową (przeglądy i konserwacja punktów asekuracyjnych).

DSCF5895

Udostępnienie rezerwatów dla wspinaczki planowane jest w drodze zarządzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na razie tytułem eksperymentu na dwa lata (równolegle prowadzone będą inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy). To będzie ważny test dla naszego środowiska, czy potrafimy zadbać o wspólne dobro, jakim są skały. Do przygotowania zarządzenia konieczne są jeszcze konsultacje, uzgodnienia, trochę to na pewno jeszcze potrwa, nie wiemy też jeszcze jaki ostatecznie będzie zakres udostępniania. Pamiętajmy też, że do czasu wydania zarządzenia, wspinanie na Pazurku i w Przełomie Białki jest formalnie zabronione.

Nie bylibyśmy i nie będziemy w stanie prowadzić działań na rzecz nieskrępowanego dostępu do rejonów wspinaczkowych bez Waszego wsparcia. Wierzymy, że doceniacie naszą pracę i widzicie jej pozytywne efekty.

Prosimy Was o pomoc finansową – na przykład poprzez odpis 1% podatku PIT na rzecz Fundacji Kukuczki (KRS 0000084062) ze wskazaniem celu szczegółowego – NASZE SKAŁY. Dziękujemy.

Nasze Skały