Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Komentarz jury do protestów wniesionych po zakończeniu IV MAS

Po raz pierwszy w historii Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego rezultaty zawodów wzbudziły duże kontrowersje, a ich kulminacją stało sięoprotestowanie wyników dwóch zespołów, które stanęły na podium. Jako, że oba protesty dotyczyły reputacji nagrodzonych zespołów, pomimo nieregulaminowej formy protestów, jury zdecydowało się przyjrzeć argumentom, poprosić o odpowiedź zespoły posądzone o nieuczciwość i odnieść się do obu spraw.

W sprawie zespołu IVMAS028, który ulokował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji zespołów mieszanych udało się ustalić, iż zespółpopełnił błąd przy wypełnianu wykazu przejść mylnie wskazując sportowe przejścia trzech dróg. Zespół wskazał trzy drogi, które zostały poprowadzone tylko przez jednego z członków zespołu (drugie przejścia w stylu TR) i przyznał się do pomyłki. Uwzględnienie mniejszej liczby punktów nie zmieniło klasyfikacji, zespół utrzymał trzecie miejsce w swojej kategorii.

Oficjalna odpowiedź jury na protest dotyczący zespołu IVMAS028

Dużo trudniejsza i poważniejsza była sprawa zwycięskiego zespołu IVMAS018 w kategorii męskiej. Zanegowany został cały wynik zespołu. Podniesione przez składającego protest argumenty to niewielka zaobserwowana podczas zawodów sprawność zespołu, a także niewiarygodne międzyczasy zespołu oszacowane na podstawie obserwacji opisanych na forach internetowych. Zwycięzcy w odpowiedzi na zapytanie jury poświadczyli prawdziwość i prawidłowość złożonego wykazu przejść, a dodatkowo opisali kolejność rejonów, w których się wspinali wraz ze zapamiętanymi zdarzeniami.

Jury uznało dostarczone dowody za niewystarczające, a oświadczenie zespołu za wiarygodne i zdecydowało oddalić protest.

Oficjalna odpowiedź jury na protest dotyczący zespołu IVMAS018

W naszych towarzyskich zawodach opierających się na zaufaniu rękojmią każdej deklaracji jest dobre imię składających ją zawodników. Zwycięzcy nie są anonimowymi osobami, nie pierwszy raz startują w Memoriale Andrzeja Skwirczyńskiego, wspinają się od lat i często można ich spotkać w skałach. Jesteśmy przekonani, że Rafał i Mariusz oświadczyli prawdę. Bez jednoznacznych dowodów nie możemy negować doskonałego wyniku, nawet jeśli jest on zaskakujący. W ten sposób przekreślilibyśmy sens tych zawodów. Uważamy również, że mając oświadczenie zespołu o poprawności i prawdziwości wyników dalsze prowadzenie swego rodzaju śledztwa w tej sprawie równieżzanegowało by sens Memoriału.

Liczymy, że nasza postawa w tej kwestii nie zostanie przez uczestników Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego w przyszłości potraktowana jako naiwność pozwalająca na oszustwa.

Jury IV Memoriału Andrzeja Skwirczyńskiego

w składzie
Paweł Ćwiąkała
Wojciech Bieniek
Szymon Michlowicz