Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Komplet wniosków nadesłanych do KWW PZA został zamieszczony na stronach PZA.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza potencjalnych beneficjentów dofinansowań do zapoznania się z tym materiałem i upewnienie się czy złożony przez Was wniosek znalazł się w zestawieniu.

Proszę pamiętać o wybraniu kategorii 2013 w górnej belce.

Ze względu na brak wstępnych nawet informacji dotyczących wysokości budżetu PZA na 2013 w tym rokunie odbędzie się spotkanie beneficjentów dofinansowań KWW PZA, jakie organizowane było tradycyjnie w ramach Krakowskiego Festiwalu Górskiego.

Aktualnie skład KWW PZA, poszerzony o grupę środowiskowych ekspertów, pracuje nad oceną merytoryczną złożonych wniosków. W przypadku wystąpienia niejasności czy braków formalnych do aplikujących osób kierowane są zapytania i prośby o uzupełnienia wniosków i wykazów przejść.
Komisja dokona wstępnego podziału budżetu wyprawowego w chwili, kiedy będzie znana jego wysokość.
Prowizorium budżetu zostanie następnie przesłane do składów wypraw i ogłoszone na stronie PZA wraz z prośbą do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag propozycji zmian.