Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Komunikat w sprawie bulderingu w rejonie Kamiennej Góry

W związku z dużym natężeniem ruchu wspinaczkowego w Kamiennej Górze, a co za tym idzie niekorzystnym wpływem na stan lasu, oraz relacje pomiędzy Nadleśnictwem Bystrzyca Kłodzka (Leśnictwo Kamienna Góra) a wspinaczami, przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących zachowania w rejonie.

Obowiązują:

  • zakaz palenia ognia,
  • zakaz przebywania w sektorze po zmroku,
  • nakaz pozostawiania samochodów w miejscach wyłącznie dozwolonych
  • nakaz czyszczenia z magnezji głazów po zakończeniu wspinaczki.+
foto-matblogspotcom
Bouldering na Kamiennej Górze fot. foto-mat.blogspot.com

Podczas zeszłorocznej wizji lokalnej wyznaczone zostały kamienie na których wspinanie jest dopuszczone. Jeśli nie wiecie które, skontaktujcie się z lokalnymi wspinaczami pełniącymi rolę kustoszów rejonu (np. Mateusz Mikosik – tel. 600 331 137).

W lipcu 2015 r. na prośbę Nadleśnictwa wystąpiliśmy do RDOŚ Wrocław o interpretację przepisów ochrony przyrody w odniesieniu do wspinaczki w rejonie Kamiennej Góry (pismo). Odpowiedź RDOŚ nie jest jednoznaczna, tym niemniej wskazuje na zagrożenia związane z bulderingiem oraz podstawowe zasady zachowania (pismo).

Nadleśnictwo wystąpiło do nas z propozycją zawarcia umowy regulującej zasady wspinaczki w Kamiennej Górze, w której będą zawarte następujące niezbędne warunki tj.:

  • ” poza PZA stroną umowy będzie także Gmina Bystrzyca Kłodzka;
  • wykonana i zaakceptowana przez Nadleśnictwo inwentaryzacja przyrodnicza siedliska przyrodniczego 8220 przez specjalistę fitosocjologa pod kątem wskazania miejsc przeznaczonych do wspinaczki, koszt wykonania ekspertyzy będzie leżał po stronie zainteresowanego (PZA poszukuje specjalisty mogącego wykonać powyższą inwentaryzację);
  • sformułowanie regulaminu korzystania z przedmiotowego terenu przez wspinaczy wraz określeniem odpowiedzialności cywilno-prawnej użytkowników tego terenu w razie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków;
  • oznakowania przedmiotowego terenu pod kątem udostępnienia przedmiotowego terenu dla wspinaczki”

Ponadto, w związku z prowadzoną aktualnie na tym terenie wycinką drzew i możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu wstępu na obszar wycinek, proponujemy rozważenie możliwości zmiany Waszych planów wspinaczkowych i bulderowanie w innych rejonach, mniej narażonych na restrykcje ze strony służb ochrony przyrody.

IŚW „Nasze Skały”

Nasze Skały