Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Krakowski Panel Dyskusyjny „nasze skałki – nasza sprawa”

Nasze Skały
Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” zapraszam wszystkich zainteresowanych przyszłością i uwarunkowaniami wspinania w skałkach podkrakowskich (i miejskich) na spotkanie – Panel Dyskusyjny, który odbędzie się we wtorek, 26 lutego 2013 r., o godz. 18:00 w Krakowie – w sali nr 1.21 (I piętro) Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 (Kampus UJ na Ruczaju).

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnej polityki informacyjnej oraz zasad pozytywnego działania w wielorakich obszarach naszej aktywności skałkowej, realizowanej zarówno przez podmioty zorganizowane, jak i indywidualnych wspinaczy. Główną ideą spotkania jest nieskrępowany dostęp do wspinania w skalnych rejonach podkrakowskich. Ogólne hasło panelu dyskusyjnego z którym trudno się nie zgodzić to:

nasze skałki – nasza sprawa.

Spotkanie ma charakter otwarty, a jego zakres tematyczny obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

– Wypracowanie wspólnych zasad kontaktów i negocjacji z podmiotami zewnętrznymi i pozaśrodowiskowymi,
– Wspólne i osobne strefy wpływów, działania pozytywne,
– Omówienie poszczególnych rejonów:

  1. Rejony krakowskie: Zakrzówek, Liban, Krzemionki,
  2. Fiala i Wzgórze 502, Chochołowe Skały
  3. Dolina Będkowska,
  4. Dolina Brzoskwini,
  5. Dolina Dłubni,
  6. Rezerwaty – Ciężkowice, Przełom Białki, inne (Pazurek, Wąwóz Mnikowski),
  7. Parkowanie aut na terenach objętych ruchem wspinaczkowym – Ostańce Jerzmanowickie.
  8. Oraz wszystkie inne rejony „okołokrakowskie” (np. Tyniec)

– Sprawy sporne = wyjaśnienie = konsensus = wspólne ustalenia
– Główne postulaty ekiperskie i ekploracyjne – złota metoda = złoty środek,
– Sprawy szkoleń, kursów oraz unifikacji ochroniarskich i rewitalizacyjnych

Do dyskusji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli klubów krakowskich, PZA, Komisji Wspinaczki Skalnej, Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” i Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, aktywnych ekiperów i instruktorów oraz przedstawicieli mediów branżowych.

Serdecznie zapraszam!

dakrman - inicjator i winowajca
dakrman – inicjator i winowajca

Dariusz Piętak [darkman]
Koordynator obszaru Jura Środkowa IŚW “Nasze Skały”
darkman514@wp.pl
www.naszeskaly.pl