Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Krótka informacja o zwolnieniach z opłat za wstęp do rezerwatu Góra Zborów

W związku z utrzymaniem opłat za wstęp na terem rezerwatu (zgodnie z zapowiedziami, w roku 2015 opłaty miały juz nie obowiązywać), Polski Związek Alpinizmu znowelizował obowiązującą od kilku lat umowę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, które administruje terenem rezerwatu. Na podstawie umowy, bezpłatny wstęp na teren rezerwatu przysługuje:

fot. D.Tim
  1. Wszystkim członkom klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu – na podstawie okazania legitymacji klubowej.
  2. Uczestnikom kursów prowadzonych przez instruktorów PZA (w liczbie do pięciu kursantów na jednego instruktora) – na podstawie pisemnego zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie wystawionego przez instruktora PZA.

Za osoby te roczną ryczałtową opłatę wnosi Polski Związek Alpinizmu.

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie pracownikom TMZZ do wglądu dokumentów uprawniających do korzystania z bezpłatnego wstępu.
W załączeniu kopia znowelizowanej umowy pomiędzy TMZZ a PZA.

Polski Związek Alpinizmu