Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Krzemionki dla wspinaczy i nie tylko…

    W dniu 9 października, w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, pomiędzy Fundacją WSPINKA a Gminą Miejską Kraków, została podpisana umowa użyczenia części działki nr 430/4, na której położona jest większa część muru skalnego Krzemionki. Podpisanie umowy nastąpiło sporo ponad rok od złożenia wniosku o użyczenie i wymagało podjęcia licznych działań, które prowadził wolontarystycznie i pokrywając z własnych prywatnych środków wszelkie koszty Prezes Zarządu – Mateusz Paradowski.

    Podpisanie umowy jest dużym sukcesem i umożliwi w przyszłości (po przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji) uprawianie wspinaczki na tym terenie oraz dostęp do skał bez legitymacji. Wszystkie działania były prowadzone w ramach realizacji programu teren WSPINKA.
Informacje na temat Krzemionek, szczególnie planowane przedsięwzięcia i aktualności, będzie można znaleźć w dziale PROJEKTY. Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowym opisem podjętych działań i wszystkich wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat w związku z podpisaną umową, ukazującym ilość pracy poświęconej na osiągnięcie zamierzonego celu.

    Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z Działu Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Pani Haliny Szłapy i Pana Jakuba Gumułczyńskiego, którzy swoim entuzjazmem i pomocą merytoryczną pomogli w przebrnięciu przez „urzędnicze młyny”.

źródło: wpinka.org