Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Kurs ekiperski 2019 – rejon Żabiego Konia

Pod koniec maja 2019 miałem przyjemność koordynować część prac w ramach kursu ekiperów PZA organizowanego przez IŚW „Nasze Skały”. Aktywność mojej grupy skupiła się na Żabim Koniu, Turni Marcinkiewicza oraz Ściance Obok Garażu w Dolinie Kobylańskiej.

Instalacja stanowiska na Żabim Koniu

Na Żabim Koniu, dzięki zaangażowaniu ekipy udało się zakończyć prace ekiperskie na zachodniej ścianie (wycinki i zaklejanie), poprawić rozmieszczenie przelotów na górnym wyciągu Jarzębinki, dodać stan na wierzchołku oraz dołożyć nowe linie przelotów.

Od podstawy ściany, na lewo od Zacięcia i potem Direttissimy można pokonać płyty poniżej Trawersu, korzystając z nowej autonomicznej linii przelotów. Warianty Ekiperów przecinają w trawersie przez płytę linię Superdirettissmy i kończą się na stanowisku na półce.

Zachodnia ściana Żabiego Konia

Dwie inne linie biegną na lewo i prawo od Żabiej Ścianki (wspólne stanowisko).

Dzięki pracy podczas kursu oraz stażu udało się odkopać Ściankę Obok Garażu oraz oczyścić prawu skraj Filara Ponad Garażem. Efekt prac to pięć ubezpieczonych linii.

Działania na Turni Marcinkiewicza polegały na wymianie i uzupełnieniu asekuracji w lewej części ściany. Komplet nowych przelotów posiadają drogi AGD Kontratakuje, Kropka Nad Ypsilonem oraz Telewizor z Lotnikiem.

Zespół ekiperów z rejonu Żabiego Konia

To jeszcze nie koniec :)

Rafał Nowak

Przebieg nowości na Żabim Koniu

Żabi Koń

1. Lewa Żabia Ścianka V+

A. Żabia Ścianka IV+

2. Prawa Żabia Ścianka IV

B. Superdirettissima Żabiego Konia VI.1+

3A. Warianty Ekiperów III+

3B. Warianty Ekiperów V

C. Direttissima Żabiego Konia VI

D. Zacięcie Żabiego Konia III

Nowości na Filarze Ponad Garażem i Ściance Obok Garażu

Filar Ponad Garażem oraz Ścianka Obok Garażu

A. Garage Re-revisited VI.2

1. Parking IV+

2. Lewa Ścianka Obok Garażu III+

3. Wariant Dentysty V-

4. Prawa Ścianka Obok Garażu IV+

5. Haki Kułagi IV

B. Pół Serio VI.2+