Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Kurs ekiperski, weryfikacja i unifikacja ekiperska

Komisja Wspinaczki Skalnej PZA zawiadamia o tegorocznych terminach kursów dla osób zrzeszonych w klubach PZA.

Kurs ekiperski odbędzie się 18-19 października 2014, Jura Krakowsko-Częstochowska.
Kurs unifikacyjny odbędzie się 24-25 października 2014, Jura Krakowsko-Częstochowska.
Szczegóły w osobnym komunikacie. Terminy mogą ulec zmianie. Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Uczestnicy Kursu Ekiperskiego 2013, wykład “z bagażnika” prowadzi Mikser
Uczestnicy Kursu Ekiperskiego 2013, wykład “z bagażnika” prowadzi Mikser
Zajęcia praktyczne 2013
Zajęcia praktyczne 2013

Informacje o stażu podajemy po zakończeniu kursu.

Wymagania dla kandydatów na ekiperów PZA:

  • rekomendacja klubu zrzeszonego w PZA,
  • zaświadczenie klubu macierzystego o opłaceniu składek,
  • pisemny wykaz przejść zawierający minimum 10 dróg o trudnościach VI.1+ OS i VI.3 FL

Wnioski wraz z danymi teleadresowymi oraz wykazami przejść należy przesłać na adres Komisji: kwsk@pza.org.pl do 30 września 2014. Ilość miejsc ograniczona. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy obowiązani są do posiadania sprzętu osobistego wraz z kaskiem (KWSk posiada ograniczoną liczbę kasków). Zajęcia odbędą się bez względu na pogodę.

Kursami kieruje kol. Piotr Drobot.

Kadrę stanowią licencjonowani ekiperzy PZA. W tym roku szczególny nacisk oprócz zagadnień technicznych w zakresie sztuki ekiperskiej, chcemy położyć na:

  • etykę
  • bezpieczeństwo
  • strefy ochronne dróg TRAD
  • ochronę przyrody
  • know-how ekipera PZA (wykłady monograficzne)

PZA prowadzi kursy unifikacyjne dla licencjonowanych ekiperów w okresach 3 letnich zgodnie z wymogami Regulaminu Ekiperów PZA, kursy ekiperskie odbywają się co 2 lata. W roku 2015, kurs ekiperski nie odbędzie się (następny termin 2016).

KWSk zastrzega sobie prawo do zorganizowania spotkania kwalifikacyjnego dla kandydatów na kurs ekiperski wraz ze sprawdzianem wspinaczkowym.

D.Piętak, KWSk