Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Nabór do Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej i Grupy Wspinaczy Wysokogórskich

Polski Związek Alpinizmu ogłosił nabór do Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej oraz do Grupy Wspinaczy Wysokogórskich.

Grupa Kobieca we Wspinaczce Wysokogórskiej

Celem programu jest wyłonienie w ciągu kilku lat grupy aktywnych alpinistek wspinających się w górach w samodzielnych zespołach kobiecych.

Kobiety zakwalifikowane do grupy wezmą udział w obozie szkoleniowym PZA w Tatrach w marcu 2015 r., jak również będą miały możliwość dofinansowania wyjazdów wspinaczkowych w Alpy i udziału w kolejnych wydarzeniach planowanych przez KWW dla Grupy.

Daria na Szarym, fot. Olga Kosek
Daria Krynicka na Szarym Zacięciu, fot. Olga Kosek

Grupa Wspinaczy Wysokogórskich

Celem programu jest wyłonienie w ciągu kilku lat grupy aktywnych alpinistów wspinających się na ambitnych drogach sportowych w górach wysokich.
Osoby zakwalifikowane do grupy wezmą udział w obozie szkoleniowym (lato 2015 r., Kaukaz), będą miały także możliwość otrzymania dofinansowania do wyjazdów wspinaczkowych w góry wysokie.

Wymagania

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z podaniem przynależności klubowej. Oprócz doręczenia wniosku, proszeni są także o zamieszczenie w bazie PZA wykazu swoich przejść wspinaczkowych dokonanych w Tatrach zimą lub/i w Alpach latem (ewentualnie w innych górach typu alpejskiego), a także o przedstawienie rekomendacji do uczestnictwa w programie wystawionej przez macierzysty klub zrzeszony w PZA (wystarczy informacja przesłana z klubu pocztą elektroniczną). Zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 15 listopada br. na adres Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA: kww@pza.org.pl.

Kandydatki i kandydaci zakwalifikowani grupy będą musieli przejść standardową procedurę PZA, tj. doręczyć potwierdzenie przynależności do klubu zrzeszonego w PZA, uzyskać zaświadczenie od lekarza o specjalizacji medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, a także posiadać aktualne ubezpieczenie.

źródło: PZA

pza male