Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Nasze Skały podpisały porozumienie dotyczące opieki nad rezerwatem „Sokole Góry”

W dniu 15.04.2016 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy:

  • Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach,
  • Nadleśnictwem Złoty Potok,
  • Polskim Związkiem Alpinizmu,

dotyczące opieki nad rezerwatem przyrody „Sokole Góry” w zakresie wspinaczki skalnej.

Nasze Skały

„Sokole Góry” są jednym z kilku rezerwatów udostępnionych do wspinania dzięki staraniom Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, na mocy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Treść porozumienia w załączeniu.

Włodzimierz Porębski
IŚW „Nasze Skały”