Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Nasze Skały zawarły porozumienie w sprawie Jeleśnia Mutne

Nasze Skały podpisały umowę z właścicielami terenu na dostęp do Janikowej Skały w Jeleśni-Mutne. Zyskaliśmy legalny dostęp do kolejnego rejonu.

Rolą NS były wizje lokalnych, dostarczenia i podpisania umowy, po czym sprawę przejęli członkowie Klubu Wysokogórskiego Bielsko Biała.

Projektem „Mutne dla wszystkich zajmują się Tomasz Skonecki i Dominik Studencki, oraz Paweł Ząbek (prezes KW BB). Takie działanie to wzorcowy przykład współpracy Naszych Skał i lokalnych wspinaczy.


Jak sami piszą: „projekt ma na celu polepszenie warunków do uprawiana wspinania . Obejmuje całkowitą reekipację skały (nowe ringi, instalacja stanowisk asekuracyjnych których wcześniej nie było) oraz prace porządkowe, prace ziemne. Wycinka krzewów, starych konarów, drzew. Wytyczenie oraz wysypanie ścieżki prowadzącej do skały. Wykonanie ławeczek oraz tablicy informacyjnej . Planujemy również dla polepszenia podejścia zainstalowanie stopni umożliwiające bezpieczne wejście tuż przy drodze obok muru zaporowego . 
Do realizacji naszego projektu pozyskaliśmy środki ze ” SPOŁECZNEGO FUNDUSZU GRUPY ŻYWIEC 2017