Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Niezbędnik kibica zawodów Lodowego Pucharu Świata

Już jutro Olga Kosek startuje w kolejnej edycji Lodowego Pucharu Świata. W zeszłym tygodniu w szwajcarskim Saas Fee zajęła bardzo dobre 15 miejsce. Start Oli spowodował niemalże lawinowy wzrost zainteresowania Lodowym Pucharem Świata, w związku z tym przedstawiamy krótki niezbędnik kibica, którego autorem jest Przemek Kosek.

Poniżej zestawiłem odpowiedzi na kilka typowych pytań, jakie pojawiły się przy okazji zawodów w Lodowego Pucharu Świata w Saas Fee. Uwaga – chociaż odpowiedzi oparte są na obowiązującym Regulaminie Zawodów Wspinaczki Lodowej UIAA, mają jednak charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym stopniu nie zastępują, ani nie wyczerpują zapisów tego Regulaminu.

Park Hee Yong in the final, Kirov, Russia

1. Od którego momentu liczy się start zawodnika?
Odp. Przed startem ostrza obu dziabek muszą znajdować się w punkcie startowym. Z chwilą, gdy startujący zawodnik wyjmie choć jedną z nich z punktu startowego, rozpoczyna się liczenie czasu.

2. Czy przed startem zawodnika lina musi być przepięta przez pierwszy przelot, czy niekoniecznie i od czego to zależy?
Odp. Lina musi być zawsze przed startem przepięta przez pierwszy przelot. Jest to bezwzględny wymóg bezpieczeństwa, od którego nie ma wyjątków. W niektórych przypadkach (decyzją sędziego) zawodników przed pierwszym przelotem może chronić przed upadkiem dodatkowy „łapacz”.

3. Kiedy zawodnik może powtarzać drogę?
Odp. W dwóch przypadkach: podczas eliminacji, jeżeli odpadnięcie nastąpiło przed wpięciem się zawodnika w drugi przelot (w pierwszy, jak wyjaśniono wyżej, jest wpięty już w chwili startu), przy czym nie zatrzymuje się wówczas stopera. Poza tym zawsze (eliminacje, półfinał lub finał), jeżeli odpadnięcie nastąpiło w wyniku incydentu technicznego (zob. odpowiedź na następne pytanie).

Ola w Saas Fee
Ola w Saas Fee

4. Co się dzieje, gdy zawodnik spadnie w wyniku urwania lub pęknięcia chwytu?
Odp. Jest to tzw „technical incident” (może nim być również np: nadmierne napięcie liny przez asekuranta lub dowolna awaria techniczna, niezależna od zawodnika, a uniemożliwiająca lub utrudniająca mu wspinanie – np. w Saas Fee była to awaria oświetlenia podczas finału męskiego. Jest pewien wyjątek: pęknięcie lodu nie stanowi „technical incident”). Po takim odpadnięciu, sędzia, po zbadaniu sprawy podejmuje decyzję, czy zawodnik ma prawo do powtórnej próby (czy incydent zostaje uznany). Zawodnik musi wówczas natychmiast podjąć decyzję, czy chce podjąć tę próbę, czy też godzi się na rezultat osiągnięty dotychczas. Jeżeli wybiera powtórną próbę, przysługuje mu prawo do 20 minutowego odpoczynku (w osobnej strefie bez kontaktu z innym zawodnikami). Zarazem powtórny start musi się odbyć po kolejnym następnym startującym, a przed kolejnym piątym startującym. W przypadku powtórnej próby zawodnika, liczy się wyłącznie jej wynik.

5. Co się dzieje, gdy dwóch lub więcej zawodników ma taki sam rezultat?
Odp. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników ukończy całą drogę, pod uwagę brany jest czas. Jeżeli czas jest identyczny, albo w przypadku identycznych rezultatów ale przy nieukończonej drodze, w półfinale i finale brane są pod uwagę wyniki z poprzedzającej rundy (a jeżeli i te są identyczne, z kolejnej poprzedzającej). Ponieważ eliminacje nie mają rundy poprzedzającej, tam po prostu przyznaje się miejsca ex aequo. Jeżeli w finale nie sposób wyłonić zwycięzcy (wszystkie rezultaty identyczne), rozgrywa się superfinał. Jeżeli i on nie przynosi rozstrzygnięcia, ogłasza się zwycięstwo ex aequo.

Park HeeYong
Park HeeYong

6. Za co można zostać zdyskwalifikowanym?
Odp. Sporo tego. Oczywiście za niewłaściwe, niekompletne lub niebezpieczne wyposażenie, za przedłużanie przedstartowych oględzin drogi, za próbę użycia telefonów, radiotelefonów lub innych środków łączności w strefie izolacji, za niestosowanie się do decyzji sędziów, za niesportowe zachowanie (przeszkadzanie innym zawodnikom, znieważanie ich). Ale można też zostać zdyskwalifikowanym np. za niewłaściwy strój („strój musi okrywać ciało sportowca”) lub za odmowę wzięcia udziału w oficjalnej ceremonii związanej z zawodami.

Petra Klingler  i jej długie dziaby fot. Mooser Philippe - thefirst.ch
Petra Klingler i jej długie dziaby
fot. Mooser Philippe – thefirst.ch

7. Niektórzy zawodnicy mają dziabki dłuższe niż inni. Czy jakieś przepisy regulują wymiary sprzętu?
Odp. Tak. Każda z dziabek musi zmieścić się w pudle o wymiarach 55 x 30 x 6 cm. Przednie zęby raków nie mogą wystawać więcej niż 5 cm przed czubek buta. „Ostrogi” wspomagające haczenie piętą (zęby pod piętą lub z tyłu buta) są zabronione.

Przemek Kosek