Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Nowe drogi w Borowym Jarze

Z inicjatywy Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wrocławski Klub Wysokogórski doposażył w nowe ringi granitognejsowe skałki rejonu Borowego Jaru i Góry Gapy, wchodzące w obręb Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych).

Nasze Skały

Spiritus movens prac był znany i doświadczony instruktor PZA, ekiper, autor przewodników wspinaczkowych i wieloletni wolontariusz IŚW „Nasze Skały” – Michał „Micaj” Kajca. W ramach prac ubezpieczono 26 dróg wspinaczkowych w grupach skalnych: Trafalgar (3 drogi), Bulderland (8 dróg), Wychodnie (2 drogi), Progi (5 dróg), Czyżynki (8 dróg). Wklejono 95 ringów i 12 łańcuchów zjazdowych. Wszystkie punkty zostały poddane nieniszczącej procedurze sprawdzenia wytrzymałości.

Na zaproszenie UM w Jeleniej Górze miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w pracach komisji dokonującej odbioru technicznego wykonanych prac.

Należy podkreślić niezwykle przyjazne obicie rejonu, charakteryzujące się doborem dróg wspinaczkowych o zróżnicowanych trudnościach sportowych oraz umieszczeniem pierwszych przelotów na niewielkiej wysokości ponad gruntem, umożliwiających bezpieczną i wygodną pierwszą wpinkę.

Rejon był odkrywany dla wspinaczy w połowie lat 90. przez Jana Wieczorka i Pawła „Szopę” Markowskiego. Od 2013 roku w rejonie prowadzone są dość intensywne prace ekiperskie. W Borowym Jarze wraz z przyległą Górą Gapy znajduje się obecnie niemal 200 dróg wspinaczkowych (od III do VI.5), z czego połowa to drogi kompletnie ubezpieczone.

Film na temat Borowego Jaru (SudeckieHoryzontyTV):

Wspinaczom z Jeleniej Góry i okolic można pozazdrościć – nie tylko wielkiej liczby skał, ale i władz miasta.

Włodzimierz Porębski
IŚW „Nasze Skały”

Nasze Skały