Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Obóz Grupy Wspinaczy Wysokogórskich PZA na Kaukazie

W dniach 10.08-03.09.2015 w dolinie Bezengi (Kaukaz Centralny) na terenie Republiki Kabardyno – Bałkarii (Federacja Rosyjska) odbył się pierwszy obóz Grupy Wspinaczy Wysokogórskich PZA. Grupa jest częścią projektu ”Polskie Himalaje”, której koordynatorem jest Janusz Majer

gwwpzawszyscy

Skład obozu:

Kierownik: Paweł Karczmarczyk

Uczestnicy z podziałem na zespoły:

Paweł Strzelecki – Wojciech Malawski
Piotr Sułowski – Jacek Kaim
Ilona Gawęda – Joanna Klimas.

Wszystkie wspinaczki odbywały się w trzech, stałych, dwuosobowych zespołach.

Kierownik obozu pełnił funkcie kontrolno-koordynacyjną. (Pomoc w wyborze dróg, logistyka, łączność wzrokowa i radiowa, zabezpieczenie bazy wysuniętej)

Obóz zrealizował założone mu cele. Po okresie aklimatyzacyjnym i rozgrzewkowo-rozpoznawczym (na drogach niewymagających biwakowania), każdy zespół miał szanse spróbować swoich sił na dużej ścianie, gdzie potrzebna jest logistyka gór wysokich.

gwwpza10
W zgrupowaniu chodziło też o stworzenie nietypowych warunków treningowych aby doświadczeni wspinacze GWW mogli wzbogacić się o kolejne doznania wysokogórskie (długie podejścia, wymagające lodowce, wspinaczka z dodatkowym obciążeniem, biwaki). Każdy zespół musiał też wykazać się dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji.
Dodatkowym atutem zgrupowania (jak i samej grupy GWW) jest integracja wąskiego środowiska wszechstronnych wspinaczy wysokogórskich co mamy nadzieje zaowocuje wyłonieniem się nowych zespołów na ambitne cele wysokogórskie.

Ważniejsze wydarzenia i przejścia obozu:

 • 13.08. Zespoły w dolinie lodowca Mały Ukiu wchodzą gromadnie na wierzchołek Gidan, 4185 m, zach. granią, drogą Gołubiewa, 1B.
  Start: 6:00, szczyt: 11:00, powrót na biwak: 13:00.
  GIDANgwwpza
  Pozostała dwójka (P. Strzelecki – W. Malawski) wchodzi na na szczyt Brno, 4100 m, płd. granią, drogą Zdenka, 1B.
 • brnoGWWPZAStart: 6:00, szczyt: 9:15, powrót na biwak: 11:15.
 • 15.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi trawers: Ural Zach., 4200 m – Ural Wsch., 4273 m, drogą Rjazanowa, 4B.
  Start: 3:30, powrót na biwak: 18:30.
  Natomiast dwójka: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie zdobywają wierzchołek Misses tau, 4427 m, płn. granią, drogą Iwaniszwiliego, 4B.
  MISESTAU-GWWPZA2015
  Start: 3:15, szczyt: 9:30, powrót na biwak: 14:55.
 • 16.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas w dobrym czasie wchodzi na szczyt Ural Wsch., 4273 m, płn. ścianą przez siodełko, drogą Rjabuchina, 4A.
  uralwschgwwpza
  Start: 3:00, szczyt: 10:30, powrót na biwak: 15:00.
 • 19.08. Zespół P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie pokonuje wierzchołek Ulluauz baszi 4676 m, płn. ścianą, drogą Naumowa, 5A, schodząc tego samego dnia na biwak „3900” (warto zaznaczyć, że zespół wspinał się z biwakiem na plecach).
  uLLLUAZBESIPZAGWW

  Start: 2:20, szczyt: 14:50, biwak „3900”: 18:25.
  Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi ścianową część drogi: Ulluauz baszi 4676 m, płn. żebrem wsch. grani, drogą Riskina, 5A, zakładając biwak na wsch. grani (ok. 4500 m).
  Start: 3:30, biwak: 15:00.
 • 20.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim kontynuuje wspinaczkę na szczyt Ulluauz baszi, po którym zdobyciu schodzi na biwak „3900”.
  Start: 7:30, szczyt 11:30, biwak „3900”: 16:00.
 • 21.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas realizuje tego dnia zamierzony cel na wierzchołku Kundzium Miżirgi. Start: 2:30, szczyt: 12:10, biwak „3900”: 18:00.
  KUNDZURUMMIZIRGI
 • 29.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim podejmuje próbę wejścia na Kosztan tau 5151 m, prawą częścią centralnego żebra płn. ściany, drogą Wasiliewa, 5B. Wspinaczka została przerwana po locie prowadzącego (J. Kaim) i urazie stawu skokowego. Wycof zjazdami i powrót do bazy o własnych siłach.
  Start: 1:40, wypadek: ok. 7:30 (decyzja o wycofie: ok. 11:00),
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas rozpoczyna wspinaczkę na Kosztan tau 5151 m, płn. granią, drogą Woolleya, 4B. Z powodu dużej ilości świeżego śniegu na grani, a co za tym idzie braku asekuracji i wolniejszego tempa, zespół dociera tego dnia pod pierwszego „żandarma” w grani, gdzie, przy pogodzie sygnalizującej możliwą burze, zakłada biwak (ok. 4500).
  Start: 1:40, biwak: 16:00.
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie wchodzi na wierzchołek Kosztan tau 5151 m, płn.-zach. żebrem zach. grani, drogą Kaliszewskiego, 5B. Jeszcze tego samego dnia zespół schodzi połowę płn. grani zakładając biwak na wys. ok. 4750 m.
  KOSZTANTAU
  Start: 1:35, wierzchołek: 16:20, biwak: 20:45.
 • 30.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas na krótko kontyuuje wspinaczkę północną granią, lecz szybko podejmuje decyzję o odwrocie z powodu trudnych warunków śnieżnych.
  Start: 3:00, odwrót: 5:40.
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski po biwaku kontynuuje zejście płn. granią łącząc się na wysokości pierwszego żandarma z zespołem: I. Gawęda – J. Klimas. Oba zespoły wspólnie schodzą na biwak „3900”.
  Wszystkie zespoły + P. Karczmarczyk, jeszcze tego samego dnia, likwidują bazę na „3900” i schodzą do alp-bazy „Bezengi”.

Chcielibyśmy bardzo podziękować PZA i Fundacji Kukuczki za dofinansowanie zgrupowania, firmie Medeverest za zabezpieczenie medyczne wyprawy oraz firmom, które udzieliły wsparcia uczestnikom obozu: Himal Sport, CAMP Polska, LYO FOOD, Paker.

w imieniu całego obozu
Paweł Karczmarczyk
Zapraszamy do lektury pełnego sprawozdania z wyjazdu