Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Obóz unifikacyjny PZA w Dolomitach

W terminie 8 – 18 sierpnia 2017 roku odbędzie się obóz wspinaczkowy w Dolomitach w rejonie Marmolady lub Civetty. organizowany z inicjatywy Komisję Szkolenia WSiW i KWW PZA.

Obóz ten jest częścią projektu unifikacyjnego PZA, w którym mniej doświadczeni wspinacze z aspiracjami sportowymi będą wspinać się pod okiem bardziej doświadczonych kolegów.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju wspinaczy w preferowanym wieku 21 -30 lat z różnym doświadczeniem w rozwoju wspinaczkowym od „tradu” w skałach, poprzez ubezpieczone drogi wielowyciągowe, po górskie wspinanie – letnie i zimowe. Poza wspinaniem, celem jest też integracja środowiska wspinaczkowego oraz wymiana doświadczeń.

oboz-dolomity
W realizację projektu zaangażowani będą instruktorzy PZA, a także aktywni i doświadczeni wspinacze z długoletnim stażem.
W dalszej perspektywie planowane są coroczne obozy w skałkowe rejony tradowe i wielowyciągowe oraz górskie, zarówno latem jak i zimą.
Decydującym kryterium naboru będzie odpowiedni wykaz przejść, kryteria wiekowe będą drugorzędne.
Uwaga! Te obozy to nie kursy wspinania.
Zapraszamy osoby aktywne wspinaczkowo z większym lub mniejszym stażem wspinaczkowym spełniających kryteria naboru.

Opiekunami na ww. obozie będą:
Janek Kuczera (Instruktor Alpinizmu PZA, aktywny wspinacz) oraz Staszek Piecuch (członek legendarnego dream teamu, autor jednych z najlepszych przejść górskich lat 90′, bardzo aktywny wspinacz).

Podczas obozów opiekunowie będą służyć swoim doświadczeniem i wypracowanymi przez lata wspinaczkowej praktyki patentami i procedurami postępowania. Dodatkowo można liczyć na dofinansowanie wyjazdu w postaci pokrycia części kosztów.

Kryteria naboru na obóz w Dolomitach 8-18 sierpnia 2017r.:

  • Ukończone 21 lat, maksymalnie 30 lat (dla osób powyżej tego wieku niekoniecznie będzie dofinansowanie)
  • Członkostwo w klubie zrzeszonym w PZA
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej , wydane przez lekarza medycyny sportowej
  • Prowadzenia w górach na poziomie min. VII os
  • Prowadzenie w skałach min. 6.2+ os
  • Przejścia ścian o przewyższeniu min 500m deniwelacji i trudnościach min VII-
  • Posiadanie wykazu przejść w bazie PZA

Mile widziane:

  • kurs taternicki,
  • zgłoszenia zgranych zespołów,

Wymienione okoliczności nie są niezbędnie konieczne.

Liczba miejsc ograniczona, nabór trwa do 15 lipca.

Chętnych, którzy chcieli by uczestniczyć w obozie proszę o emaila na adres: jankuczera@gmail.com

Rejon Marmolady jest miejscem, w którym przyjętym wśród wspinaczy standardem jest spanie pod ścianą w namiocie. Wodę bierze się z potoku, a jedzenie wynosi się z dołu na własnych plecach.
W Dolomity planowany jest dojazd wspólnym transportem tj prywatnymi samochodami.

W przypadku braku warunków pogodowych umożliwiających wspinanie na Marmoladzie, przenosimy się w rejon wspinaczkowy, gdzie istnieje możliwość wspinania.

Więcej informacji o Marmoladzie: http://www.topo.uka.pl/content/topo/marmolada/marmolada.php