Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Oświadczenie PZA ws. wypadku w jaskini Studnisko

Polski Związek Alpinizmu informuje, że osoby określane w mediach jako „instruktorzy” nie posiadają uprawnień instruktorskich w zakresie taternictwa jaskiniowego oraz nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu, które upoważniałyby ich do prowadzenia i nadzoru nad zorganizowanymi grupami działającymi w jaskiniach.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, opublikowaną m.in. pod adresem:

http://pza.org.pl/download/141090.pdf/

jaskinia Studnisko ze względu na okres ochronny nietoperzy dostępna jest wyłącznie od 1 września do 15 listopada. Jest to jaskinia, która wymaga znajomości specjalistycznych technik stosowanych w taternictwie jaskiniowym. Wejście do niej jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających przygotowanie i uprawnienia do uprawiania taternictwa jaskiniowego oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Konserwatorem Przyrody.

Wszelkie formy aktywności w jaskiniach nieudostępnionych dla ruchu turystycznego wymagają opieki ze strony osób doświadczonych, które są w stanie ocenić zagrożenia występujące w czasie pokonywania odcinków wymagających umiejętności stosowania technik linowych, jak również wszelkich innych, które stwarzają różnego rodzaju zagrożenia w czasie ich pokonywania.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu i Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Oświadczenie PZA w sprawie wypadku w jaskini Studnisko w dniu 2.06.2014

źródło: pza

logo pza cienie