Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Porozumienie dotyczące wspinania w Olsztynie

Nasze Skały

 

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” podpisała porozumienie, które zwalnia wspinaczy z opłat za wspinanie w okolicy Zamku w Olsztynie!

 

W dniu 8 czerwca 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wspólnotą Gruntową, która jest właścicielem Zamku w Olsztynie, a IŚW „Nasze Skały”. W wyniku porozumienia wspinacze odwiedzający Zamek są zwolnieni z opłaty wejściowej. Podstawą zwolnienia jest legitymacja KW lub pisemne oświadczenie, dostępne na stronie NS (do pobrania także na Brytanie – przyp. red.).

 >>oświadczenie do pobrania<<

Szczególne podziękowania należą się Panu Włodzimierzowi Nabiałkowi, Przewodniczącemu Wspólnoty Gruntowej, za zrozumienie naszego środowiskowego punktu widzenia oraz szybkie działania regulujące sprawy związane z dostępem do terenów zamkowych, które są w całości w rękach prywatnych i skupiają na sobie komercyjną działalność.

 

IŚW „Nasze Skały” pragnie uczulić odwiedzających olsztyński Zamek wspinaczy, aby nie nadużywali wypracowanego porozumienia. Porozumienie reguluje opłatę, która jest pobierana za zwiedzanie Zamku. Wspinacze, którzy ją uiszczali, korzystali z dobrodziejstw okolicznych skał. Stąd wydaje się sensownym zrezygnowanie z niej. Prosimy jednak o zrozumienie dla lokalnej przedsiębiorczości. Jeżeli we wspinaczkowych planach jest także zwiedzanie, to kilkuzłotowa opłata nikogo nie powinna zrujnowć. Wspólnota Gruntowa jest sponsorem obicia prawie wszystkich okolicznych skał. Niedawno zakupiła także wiertarkę dla działających w tych okolicach ekiperów.

 

Pomimo że w porozumieniu wymieniony jest tylko teren Zamku, to Wspólnota jest także większościowym właścicielem działek, na których są położone Skały Dziewicy, Góra Lipówki oraz Góra Biakło. Pomimo braku zapisów o tym, prosimy aby punkty porozumienia mówiące o zachowaniu czystości oraz zakazie biwakowania były przestrzegane także w tych rejonach. W dobie wspinacza z klasą jest to zrozumiałe.

 

Pamiętajmy też o wsparciu lokalnej przedsiębiorczości gastronomicznej i handlowej. Na pewno część z zostawianych w okolicznych sklepach pieniędzy trafi z powrotem w skały, w formie prac wkładanych w obijanie, sprzątanie i dbanie o olsztyńskie skały.

 

Krzysztof Śliwa
Koordynator regionalny regionu „Jura Północna”
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.