Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Postulaty środowiska taternickiego KWW

Klub Wysokogórski Warszawa organizuje spotkanie z przedstawicielami dyrekcją TPN, TOPR i PZA poniżej przedstawiamy postulaty przedstawicieli KWW z jakimi zamierzają wystąpić na wspomnianym spotkaniu.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z toczącą się dyskusją i licznymi znakami zapytania dotyczącymi wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji/rezerwacji wspinania w Tatrach (tzw. ESR) oraz planu ochrony TPN, Klub Wysokogórski Warszawa podjął inicjatywę zorganizowania spotkania w tej sprawie w udziałem przedstawicieli TPN, TOPR oraz PZA, w dniu 25.06.2015 w Zakopanem.

kwwNasza propozycja spotkała się z przychylną reakcją i do dnia dzisiejszego przedstawiciele zaproszonych organizacji potwierdzili swój udział.
Mamy nadzieję, że spotkanie to pozwoli wzajemnie wysłuchać swoich argumentów i zapoznać się ze stanowiskami w tej tak ważnej dla całego środowiska taternickiego sprawie.

Poniżej przedstawiamy postulaty, z którymi jedziemy na spotkanie:

1. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu systemu ESR
2. System ESR dopuszczamy na terenie Tatr Zachodnich jedynie w przypadku udostępnienia do wspinania tam położonych rejonów
3. Nie zgadzamy się na limitowanie wspinania na aktualnie udostępnionych ścianach / szczytach
4. Deklarujemy gotowość daleko idącej współpracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze wspinaniem w oparciu o poszanowanie status quo w zakresie rejonów i sposobów udostępniania.

 
Jeżeli inne kluby / organizacje skupiające taterników lub indywidualni wspinacze popierają powyższe postulaty – bardzo prosimy o taką informację.

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd KW Warszawa