Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Powołanie Komisji Wspinaczki Skalnej PZA

4 grudnia 2013 roku, Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu powołał Komisję Wspinaczki Skalnej PZA w następującym składzie: Olga Kosek (AKG Łódź, KW Warszawa), Łukasz Dębowski (KW Katowice), Piotr Drobot (KS Korona Kraków), Dariusz Piętak-przewodniczący (KW Katowice, KS Aven).

Komisja, poza dotychczasowymi kompetencjami KWSk jako główne obszary działania przyjęła :

  • Narodowy Ranking Przejść Skalnych Polskiego Związku Alpinizmu (NRWS),
  • wdrożenie procedur testowych dla punktów asekuracyjnych na drogach ubezpieczonych,
  • strefy ochronne dla dróg nieubezpieczonych oraz ogólnopolski spis dróg skalnych pokonywanych tradycyjnie (trad) z uwzględnieniem ich wartości historyczno sportowych,
  • unifikację, szkolenie i weryfikację w zakresie prac ekiperskich,
  • etykę wraz z ochroną środowiska na obszarach chronionych objętych ruchem wspinaczkowym,

Komisja deklaruje również wsparcie dla renesansu wspinaczki klasycznej po drogach nieubezpieczonych. Jak również popularyzację elektronicznego Przewodnika Wspinaczkowego PZA.

Akceptację uzyskało też powołanie Eksperckiej Grupy Doradczej wspomagającej prace KWSk w zakresie swoich kompetencji. Skład EGD przedstawia się nastepująco: Miłosz Jodłowski (KS Korona), Michał Kajca (KW Wrocław), Marek Kaliciński (UKA Warszawa), Paweł Lulek (WKTJ), Jacek Trzemżalski (KS Korona).

Komisja zaprasza Koleżanki i Kolegów, którzy chcieliby podjąć społeczną pracę w zakresie kompetencji KWSk do kontaktu za pośrednictwem e-mail: kwsk@pza.org.pl poczta kierowana na ten adres trafia do wszystkich członków KWSk.