Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Przegląd baldów Polskich czyli impreza wspinaczkowa dla routesetterów i zawodników

DATA: 19.11.2016
WPISOWE: 50 PLN
PULA NAGRÓD FINANSOWYCH: (NA DZIEŃ 06.10.16 – 7000PLN i rośnie)
GDZIE: B.L.O.Katowice, ul. Bracka 20b, Katowice

blokatowic

Zapraszamy dyplomowanych i „mniej dyplomowanych” routesetterów oraz utytułowanych i mniej tytułowanych zawodników do udziału w pierwszej, testowej edycji, imprezy, która ma na celu wyłonienie „najładniejszego” balda, a przy okazji mistrza routsetterki i najmocniejszego zawodnika.
FORMUŁA ZAWODÓW:

ELIMINACJE DLA ROUTESETTERÓW:

1. Każdy z routsetterów ma do ułożenia 1 lub 2 baldy, zwane dalej „problemami”,
2. Trudność „problemów” ok. 6B-7A (w zależności od ilości zgłoszonych).
3. „Problemy” oceniają:
– zawodonicy,
– zespół ekspertów,
– routsetterzy,
4. Dla zawodników i zespołu ekspertów „problemy” są anonimowe.
5. Routsetterzy mogą oceniać „problemy” jednak nie konkurują z zawodnikami. Nie mogą również oceniać swoich „problemów”.
6. „Problemy” oceniane są wg 5 kryteriów.
7. Do finału przechodzą autorzy „problemów” z największą ilością punktów.

ELIMINACJE DLA ZAWODNIKÓW:

1. Zawodnicy mają do pokonania wszystkie „problemy” ułożone przez routsetterów.
2. Punktowane są: TOP, BONUS, FLASH.
3. Do finału przechodzą zawodnicy z największą ilością punktów.

RUNDA FINAŁOWA (dla routesetterów):

1. Finaliści układają 1 „problem” 7B-7C.
2. Mają ograniczony czas.
3. Każdy chwyt na „problemie” jest postępowy.
6. „Problemy” oceniane są wg 7 kryteriów.
3. Wyniki z eliminacji sumują się z wynikami z finału.
RUNDA FINAŁOWA (dla zawodników):

1. Obowiązuje formuła flash.
2. Punktowany jest każdy ruch.
3. Wyniki zawodników z eliminacji sumują się z wynikami z finału.
DODATKOWE INFORMACJE:

1. Ilość i trudność „problemów” dla zawodników i routeseterów określi lista uczestników imprezy.
2. Wszyscy autorzy „problemów” pozostają anonimowi.
2. Zasada anonimowości opiera się głownie na zaufaniu do wszystkich uczestników imprezy.
3. W celu ochrony zasad „fair play” zostanie powołana „komórka PZ” (Pilnująca Zasad)
4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, winnym grozi dyskwalifikacja.
5. Zespół ekspertów oceniających „problemy” zostanie powołany przez organizatora. Osoby wchodzące w skład zespołu ekspertów mogą być jednocześnie zawodnikami.
6. Kryteria oceny, zasady punktacji, regulamin itp. – wkrótce.
7. Formuła zawodów może ulec kosmetycznej zmianie.