Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Przypomnienie kilku zasad dotyczących wstępu w niektóre rejony

Sezon w pełni, przypominamy więc kilka zasad dotyczących wstępu na niektóre tereny wspinaczkowe. Dla dobra nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z nimi i respektowanie ich.

Nasze Skały
W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi problemów z realizacją porozumień z właścicielami/dysponentami skał, przeprowadziliśmy akcję sprawdzającą te informacje. Ponieważ nie zawsze przebieg rozmów z osobami wpuszczającymi był zgodny z tym opisywanym przez wspinaczy, przypominamy o kilku ważnych sprawach:

1. Wstęp bez opłat na teren rezerwatu „Góra Zborów” oraz Zamek w Olsztynie k/Częstochowy odbywa się na podstawie ważnej legitymacji klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu lub indywidualnych zaświadczeń (w przypadku rezerwatu „Góra Zborów zostały rozesłane chętnym; w przypadku Zamku w Olsztynie należy je pobrać ze strony [naszeskaly.pl], wypełnić i okazać osobom wpuszczającym wraz z dokumentem tożsamości.

2. Wstęp na teren kamieniołomu Liban w Krakowie odbywa się na podstawie zaświadczeń – należy je pobrać ze strony [naszeskaly.pl], wypełnić i okazać osobom wpuszczającym wraz z dokumentem tożsamości.

3. Wstęp na teren prywatny w Dolinie Brzoskwinki wymaga stosowania się do regulaminu dostępnego na stronie [naszeskaly.pl]

4. Wspinanie na Grzędy Mirowsko-Bobolickiej zgodnie z porozumieniem z właścicielami wspinacze zobowiązani są, przed wspinaczką na Grzędzie, wpisać się do „książki wyjść”. Książka znajduje się u sołtysa w Mirowie. Aktualnie sołtysem jest Pani Ilona Stańczyk, zamieszkała Mirów 42a, tel. 508 957 616. Dom sołtysa znajduje się po drodze z centrum wsi do skał, nieopodal parkingu i baru. Na domu widnieje czerwona tabliczka z napisem „Sołtys”. W celu wpisania należy wejść na posesję, obejść dom od prawej strony – na jego tyłach znajduje się stolik z książką wpisów.
Proszę wszystkich o uszanowanie woli właścicieli terenu i wpisywanie się do książki.

Legitymacje i zaświadczenia dotyczą wspinaczy, a nie ich rodzin, krewnych i znajomych królika, zwierząt domowych itp. Ostateczna interpretacja podstawy do wstępu zawsze należy do osoby upoważnionej do wpuszczania (właściciele, bileterzy, ochroniarze, strażnicy).

Pamiętajmy, że możliwość wspinaczki na tych terenach jest dla nas przywilejem, a nie prawem, i została nam przyznana po negocjacjach, w których jednym z głównych argumentów było zapewnienie o naszym kulturalnym i bezkonfliktowym zachowaniu podczas wstępu i wspinania.

Dotyczy to zresztą wszystkich rejonów wspinaczkowych objętych różnymi formami ochrony (przyrodniczej, własnościowej).

Jeśli ktoś nie akceptuje powyższych zasad, prosimy o wybieranie na wspinanie innych rejonów, by nie psuć z trudem wypracowanych dobrych relacji i porozumień z właścicielami skał.
W przypadku kłopotów z wejściem prosimy o bezpośredni kontakt „w czasie rzeczywistym” (tel. 662 149 400), żebyśmy mogli rozwiązać problem.

IŚW „Nasze Skały”
(Włodzimierz Porębski)

Nasze Skały