Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Puchar Polski we wspinaczce na czas – Kraków Avatar

W dniu 20 kwietnia 2013 po raz pierwszy w Centrum Wspinaczkowym Avatar odbędzie się Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców we wspinaczce na czas.W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Formularz można wysyłać pocztą tradycyjną do biura PZA lub przekazać delegatowi PZA podczas rejestracji na zawody.Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 19.04.2012.30 złotych, płatne w biurze zawodów; 40 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet.

Harmonogram
Sobota, 20.04.2012
09:00 — otwarcie strefy izolacji, zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
10:00 — zamknięcie strefy izolacji, ogłoszenie list startowych, runda praktyk
11:30 — eliminacje kobiet i mężczyzn,
13:00 — finały,
14:00 — dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów.

Centrum Wspinaczkowe Avatar
ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków
tel. 12 652 13 33
PP_Czasowka_10m_plakat_finish_2_m