Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

PZA przyznał dofinansowania za skalne przejścia

Pierwsze miesiące funkcjonowania Rankingu Wspinaczki Skalnej PZA za nami. Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszej kolejności podsumowaliśmy sezon 2012, za który przyznaliśmy dofinansowania.

 

Wsparcie zostało udzielone zawodnikom którzy w rankingu zajęli miejsca 1.-5. oraz uzyskali niezbędne minima. Kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 48 600 zł została podzielona pomiędzy 14 zawodników którzy spełnili przewidziane regulaminem wymagania. Wysokość przyznanych dofinansowań do wyjazdów przedstawia się następująco:

Mężczyźni – wspinaczka skalna:

 

1. Łukasz Dudek – 5100 zł

1. Mateusz Haładaj – 5100 zł

3. Aleksander Raczyński – 2200 zł

4. Piotr Schab – 1400 zł

5. Adrian Chmiała – 700 zł

 

Mężczyźni – bouldering:

 

1. Marcin Berger – 5800 zł

2. Paweł Jelonek – 4400 zł

3. Łukasz Dudek – 2200 zł

4. Maciej Kalita – 1400 zł

5. Michał Ginszt – 700 zł

 

Kobiety – wspinaczka skalna:

 

1. Aleksandra Taistra – 5000 zł

2. Janina Gmiter – 3600 zł

3. Agnieszka Banaszek – 1200 zł

 

Kobiety – bouldering:

 

1. Sylwia Buczek – 5000 zł

2. Paulina Kalandyk – 3600 zł

3. Aleksandra Taistra – 1200 zł

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do wpisywania swoich przejść [http://www.ranking.pza.org.pl/register] i udziału w projekcie Narodowego Rankingu Wspinaczki Skalnej PZA [http://www.ranking.pza.org.pl/]. Im więcej osób będzie brało w nim udział, tym większe szanse na pozyskanie wyższych środków, dofinansowania dla większej ilości zawodników, w wyższych kwotach. Chcielibyśmy aby w przyszłości dofinansowania objęły większą liczbę osób (zwłaszcza juniorów) a nie tylko pierwszą piątkę.

Narodowy Ranking Wspinaczki Skalnej PZA uruchomiony został w czerwcu i znajduje się w fazie ciągłej rozbudowy. Istotą rankingu jest rejestrowanie swoich przejść w wirtualnej bazie danych oraz porównywanie ich z przejściami innych wspinaczy. W zamyśle jest to także pomocne narzędzie do archiwizowania dorobku polskich wspinaczy skalnych, docelowo – bogata baza danych.

W obecnej formie jest to jedyna oficjalna płaszczyzna rywalizacji  pomiędzy zawodnikami uprawiającymi wspinaczkę skalną w Polsce.

Ranking jest przeznaczony dla wszystkich wspinaczy, którzy szukają stabilnej internetowej platformy pozwalającej na archiwizowanie swoich skalnych dokonań. W NRWS klasyfikowany może być każdy wspinacz, wystarczy się wcześniej zarejestrować.

Zarząd PZA

Źródło: www.pza.org.pl