Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

PZU Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w konkurencji prowadzenie oraz Otwarte Zawody o Puchar Teleekspresu we wspinaczce na czas

W dniach 10–11 listopada na terenie Centrum Wspinaczkowego OnSight w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu sponsorowane przez PZU oraz Otwarte Zawody o Puchar Teleekspresu we wspinaczce na czas.

1. Organizacja

PZA, OnSight Centrum Wspinaczkowe.

Osoba odpowiedzialna: Marcin Kantecki, GSM 697 837 198.

2. Partnerzy i sponsorzy

Sponsor główny: PZU.
sponsorzy: adidas, alpinsklep.pl i Yeti.

Patronat medialny: brytan.com.pl, wspinanie.pl.

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończą w roku zawodów 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Zawodnicy chcący być sklasyfikowani w Pucharze Polski i rankingach PZA muszą posiadać ważne badania lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (w przypadku braku aktualizacji na stronie PZA muszą okazać badania w trakcie zapisów). Pozostali zawodnicy nie muszą spełniać tego wymogu, jednak nie będą klasyfikowani w oficjalnych wynikach Pucharu Polski i rankingach PZA, a jedynie w ogólnej klasyfikacji zawodów.

4. Przepisy

Na zawodach obowiązują przepisy PZA. Z końcowych wyników Pucharu Polski wyodrębniona zostanie klasyfikacja zawodników w kategorii młodzieżowców.

5. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 07.11.2012.

7. Nagrody i świadczenia organizatorów

Miejsca 1–6: nagrody pieniężne zgodne ze standardem PZA oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody pieniężne przeznaczone są wyłącznie dla osób z aktualnymi badaniami lekarskimi. Jeśli zawody wygra osoba bez aktualnych badań lekarskich — nie staje na podium Mistrzostw Polski.

8. Opłata startowa

30 złotych, płatne w biurze zawodów; 50 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet.

9. Miejsce zawodów

OnSight Centrum Wspinaczkowe, Obozowa 60, Warszawa.

10. Harmonogram

Sobota, 10.11.2012

08:00–09:00 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
09:30 — ogłoszenie list startowych,
10:00 — pokazy dróg eliminacyjnych,
10:15–14:15 — eliminacje kobiet i mężczyzn (flash),
17:00–20:00 — półfinały.

Niedziela, 11.11.2012

09:00 — otwarcie strefy izolacji dla uczestników finałów,
10:00 — zamknięcie strefy izolacji dla uczestników finałów,
10:15 — obserwacja dróg finałowych,
10:30–13:00 — finały kobiet i mężczyzn,
14:00 — dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród — zakończenie zawodów