Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Relacja z XVII Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA

W dniu 24 maja w hotelu „Ostaniec” w Podlesicach odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W Zgromadzeniu wzięło udział 61 delegatów z klubów zrzeszonych w PZA, a także członkowie honorowi oraz inni przedstawiciele naszego środowiska.

Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Polskiego Związku Alpinizm Piotr Xięski, oddając minutą ciszy cześć kolegom tragicznie zmarłym w górach. Przypomniał Delegatom, że odbywające się zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy.

Wiceprezes Piotr Xięski zaproponował następnie rozpoczęcie procedury wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jednomyślnie w głosowaniu została przyjęta kandydatura Tomasza Fiedorowicza (Speleoklub Warszawski).

Przewodniczący WZD - Tomasz Fiedorowicz (Speleoklub Warszawski). Fot. B.Jankowski
Przewodniczący WZD – Tomasz Fiedorowicz (Speleoklub Warszawski). Fot. B.Jankowski

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad następującym składem personalnym Prezydium Zgromadzenia. Skład Prezydium został przyjęty przez aklamację. Skład Prezydium XVII Walnego Zgromadzenie Delegatów PZA:

Andrzej Janka (KW Poznań) Wiceprzewodniczący Zgromadzenia,
Marek Burski (KS Aven) Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.
Następnie po wyborze Prezydium WZD Tomasz Fiedorowicz zaproponował głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVII WZD zgodnie z przedstawioną przez siebie propozycją. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie przez Delegatów.

Zgodnie z porządkiem obrad w dniu 24.05.2014r. został wybrany skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

 • Andrzej Szymański (KW Trójmiasto),
 • Adam Mioduszewski (Sopocki KTJ),
 • Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski) – Przewodniczący.
Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna). Fot. B.Jankowski
Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna). Fot. B.Jankowski

2. Komisja Wnioskowa:

 • Jagoda Adamczyk (KW Poznań) – Przewodnicząca,
 • Karolina Wróblewska (Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy),
 • Arkadiusz Kubicki (KW Warszawa).

Zgodnie z porządkiem obrad, Tomasz Fiedorowicz poprosił władze PZA o komentarz do sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Wiceprezes Związku Piotr Xięski (Klub Wysokogórski w Katowicach) poinformował zgromadzonych, że sprawozdanie Zarządu zostało wysłane Delegatom drogą elektroniczną oraz dostępne jest na sali w postaci wydruku. Z powodu objętości, dokument nie był odczytywany.

W dalszej kolejności, Andrzej Piekarczyk (KW Warszawa) odczytał dosłowną treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Rafał Kardaś (Speleoklub Warszawski) omówił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Poinformował zgromadzonych, że od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów do Sądu Koleżeńskiego wpłynęła jedna sprawa.

Rafał Kardaś (Speleoklub Warszawski, Sąd Koleżeński PZA). Fot. B.Jankowski
Rafał Kardaś (Speleoklub Warszawski, Sąd Koleżeński PZA). Fot. B.Jankowski

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad otworzył dyskusje nad sprawozdaniem władz PZA. Delegaci zadawali pytania do Władz PZA na drodze wolnej dyskusji.
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował członkom Komisji i Sekretariatowi Zgromadzenia i zakończył obrady Zgromadzenia w godzinach popołudniowych.

Marek Wierzbowski (UKA Warszawa, Sekretarz Generalny PZA) i Mateusz Golicz (Rudzki Klub Grotołazów Nocek i Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA). Fot. B.Jankowski
Marek Wierzbowski (UKA Warszawa, Sekretarz Generalny PZA) i Mateusz Golicz (Rudzki Klub Grotołazów Nocek i Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA). Fot. B.Jankowski
Ryszard Kowalewski i Zofia Gutek. Fot. B.Jankowski
Ryszard Kowalewski i Zofia Gutek. Fot. B.Jankowski

Zgłoszone wnioski:

 • Wniosek nr 1 (autor Janusz Majer) Stworzenie programu dedykowanego wspinającym się samodzielnie zespołom kobiecym.
 • Wniosek nr 2 (autor Janusz Majer) Stworzenie programu dedykowanego osobom chcącym wspinać się w górach wysokich.
 • Apel (autor Janusz Majer) Zalecenie, aby delegaci obecni na WZD zaapelowali do członków klubów, by składali bardziej przemyślane wnioski o dofinansowanie wypraw w góry oraz aby w/w wnioski składane były z większym wyprzedzeniem.
 • Wniosek nr 3 (autor Piotr Sztaba) Wniosek o zalecenie przez WZD dla zarządu PZA o rozszerzenie regulaminu ekipera PZA o punkt: Ekiper PZA musi respektować ograniczenia wynikające z listy dróg tradowych i szkoleniowych znajdących się na stronie PZA.

Bardziej szczegółowe dane na temat Zgromadzenia będą dostępne wkrótce po opublikowaniu protokołu i wszystkich załączników.

Głosowanie - głosy liczy Adam Mioduszewski (Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego). Fot. B.Jankowski
Głosowanie – głosy liczy Adam Mioduszewski (Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego). Fot. B.Jankowski
Aleksander Lwow i Leszek Cichy. Fot. B.Jankowski
Aleksander Lwow i Leszek Cichy. Fot. B.Jankowski
Małgorzata Kiełkowska i Marek Janas. Fot. B.Jankowski
Małgorzata Kiełkowska i Marek Janas. Fot. B.Jankowski
Pierwszy rząd od lewej: Ewa Libera (Speleoklub Dąbrowa Górnicza), Ryszard Kowalewski (Akademicki Klub Eksploracyjny), Zofia Gutek (Speleoklub Bielsko-Biała), Tomasz Fiedorowicz (Speleoklub Warszawski). W drugim rzędzie od lewej: Andrzej Janka i Jagoda Adamczyk (obydwoje KW Poznań) i Jerzy Wala (Sekcja Taternicka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, oddział w Krakowie).
Pierwszy rząd od lewej: Ewa Libera (Speleoklub Dąbrowa Górnicza), Ryszard Kowalewski (Akademicki Klub Eksploracyjny), Zofia Gutek (Speleoklub Bielsko-Biała), Tomasz Fiedorowicz (Speleoklub Warszawski). W drugim rzędzie od lewej: Andrzej Janka i Jagoda Adamczyk (obydwoje KW Poznań) i Jerzy Wala (Sekcja Taternicka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, oddział w Krakowie).

źródło: pza