Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Śląska Liga Bulderowa

10 listopada 2012 od edycji na Transformatorze ruszyła Śląska Liga Bulderowa 2012-2013. W sumie planowanych jest 10 edycji co 1-2 tyg. (z wyjątkiem świąt i ferii) plus Wielki Finał na początku marca 2013.

MIEJSCE

Gospodarzami ligi są cztery śląskie obiekty:
– Transformator w Katowicach
– Pakernia KW w Katowicach
– Progres w Chorzowie
– Salewa Block w Zabrzu

UCZESTNICY

Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszych zapisów z wyjątkiem edycji na Pakerni KW, gdzie ze względu na ograniczoną powierzchnię rywalizacja będzie się odbywała w grupach. Stosowne informacje dot. rejestracji zostaną zamieszczone z odpowiednim wyprzedzeniem.

KATEGORIE

Przewidziano rywalizację w pięciu kategoriach, w tym w trzech z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Pro (m)
Trudna (k/m)
Lajt (k/m)
Weteran (45+)
Junior (do 15 lat) (k/m)

Decyzja o przydziale do danej kategorii zależy od startujących. Zawodnicy mają prawo zmienić kategorię w trakcie rozgrywek ale punkty z poprzednich edycji nie zostaną automatycznie zaliczone (będą weryfikowane).

PUNKTACJA

Na każdą edycję przygotowanych będzie 20 problemów zróżnicowanych pod względem trudności i oznaczonych odrębnymi kolorami.
– 5 pro po 8 pkt
– 5 trudnych po 4 pkt
– 5 wymagających po 2 pkt
– 5 lajtowych po 2 pkt
Nie ma bonusów ani dodatkowych punktów za przejście w stylu flash. Domyślnym startem do bulderów jest pozycja siędząca z obiema rękami na chwycie (chwytach startowych).
Bulder uznaje sie za pokonany w momencie dołożenia i drugiej ręki na ostatnim chwycie. W kategoriach pro trudnej i lajtowej zawodnicy punktują na dziesięciu z góry określownych bulderach. W kategorii Weteran i Junior zawodnicy mogą punktować na wszystkich dostępnych bulderach.

Maksymalna zdobycz punktowa na jednej edycji w zleżności od kategorii wynosi:

Lajtowa – 20 pkt (10 x 2 pkt)
Trudna – 30 pkt (5 x 2 pkt + 5 x 4 pkt)
Pro – 60 pkt (5 x 4 pkt + 5 x 8 pkt) )
Weteran i Junior– 80 pkt

OPŁATY

Opłatę za poszczególne edycje ustalają organizatorzy i zawiera się w przedziale od 10 do 15 zł.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Klasyfikację końcową ustala się po wszystkich edycjach i Wielkim Finale sumując punkty uzyskanych przez poszczególnych zawodników.
W Wielkim Finale na początku marca liczba punktów możliwych do zdobycia ulega podwojeniu.
Najsłabszy wynik nie będzie brany pod uwagę. W przypadku nieobecności na jednej lub więcej edycji najsłabszym wynikiem będzie 0 pkt.

Na zakonczenie zmagań przewidziane są nagrody dla laureatów poszczególnych kategorii a także kilkanaście nagród do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

PATRONAT MEDIALNY

www.redPoint.pl

WWW

www.facebook.com