Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w sprawie projektu planu ochrony TPN

W dniu 11 marca 2016 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu z Podsekretarzem Stanu, Głównym Konserwatorem Przyrody – Panem Andrzejem Szwedą-Lewandowskim. PZA był reprezentowany przez Miłosza Jodłowskiego, Dittę Kicińską i Bartłomieja Wróblewskiego. Głównym tematem rozmów był projekt planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego.

pza_logo

Pod koniec listopada 2015 Dyrekcja TPN na swojej stronie internetowej ogłosiła konsultacje społeczne projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. W projekcie tym nie uwzględniono działu dot. udostępniania Parku dla różnych form działalności (w tym wspinania, taternictwa jaskiniowego i skituringu), gdyż miało to być regulowane zarządzeniami Dyrektora TPN. Do tego projektu PZA złożyło uwagi (dotyczące bazy noclegowej i uwzględnienia koncepcji zarządzania ruchem skiturowym i wspinaczkowym przygotowanej przez naszych przedstawicieli  w dokumentacji do planu ochrony). Obie uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

Niestety, po konsultacjach z Radą Naukową TPN, Dyrekcja TPN dołączyła część związaną z udostępnianiem, zgodnie z aktualnie istniejącym stanem. Jak można przeczytać na stronie: http://tpn.pl/wspieraj/projekty/plan-ochrony-dla-obszaru-natura-2000-plc120001-tatry-oraz-obejmujacego-go-tatrzanskiego-parku-narodowego „7 marca 2016 roku, skorygowany projekt rozporządzenia, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową TPN na posiedzeniu w dniu 4 marca 2016 r., został przekazany do gmin sąsiadujących z Parkiem z prośbą o ponowne zaopiniowanie”. Taka wersja projektu została też przekazana do Ministerstwa Środowiska (czyli bez konsultacji społecznych dla części dot. udostępniania).

W naszej opinii zapisy projektu planu oznaczają brak możliwości poszerzenia obszarów dla działalności wspinaczkowej, jaskiniowej i skiturowej w ciągu najbliższych 20 lat (od zatwierdzenia planu ochrony). Głównym celem spotkania z Ministerstwie Środowiska było przedstawienie zaistniałej sytuacji oraz wnioskowanie o ponowne ogłoszenie konsultacji społecznych. Po spotkaniu, w dniu 13.03.2016 został przesłany do MŚ oficjalny wniosek, na który otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. W piśmie z dnia 1 kwietnia 2016 Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Szweda-Lewandowski poinformował nas, że przekazany przez TPN projekt planu ochrony do Ministerstwa Środowiska zostanie poddany procesowi uzgodnień i konsultacji publicznych zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.

Komisja Tatrzańska PZA