Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Sprzątanie Okiennika Skarżyckiego

Klub Wysokogórski w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do sprzątania Okiennika Skarżyckiego, które odbędzie się w dniu 15 marca 2014 r. (W razie złej pogody akcja sprzątania zostanie przełożona na pierwszą z kolei słoneczną sobotę)

okiennik

Celem prac porządkowych jest uprzątnięcie śmieci wokół skał Okiennika Skarżyckiego, przygotowanie miejsc na polance dla obozowiczów oraz docinka traw i mniejszych krzewów rosnących bezpośrednio przy skale.

Prosimy o zabranie w miarę możliwości podstawowych narzędzi ogrodniczych takich jak: rękawice, grabie, sekatory itp.

Spotykamy się o godz. 10:00 na parkingu przed Okiennikiem!!!

Do zobaczenia :)

źródło: KW Katowice