Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Sprostowanie Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dotyczące wywiadu udzielonego Brytanowi przez kol. Miłosza Jodłowskiego

W związku z wywiadem udzielonym przez  kol. Miłosza Jodłowskiego,  portalowi Brytan.com.pl czujemy się w obowiązku sprostować podane przez niego nieprawdziwe i nieścisłe informacje.

fundacja_kukuczki

Nie jest prawdą sformułowanie, że na „Opinię” prof. Wiłkomirskiego („Opinia w sprawie możliwości udostępnienia do wspinaczki zimowej rejonów północnej ściany Giewontu i muru Wielkiej i Pośredniej Turni w dolinie małej Łąki” http://www.pza.org.pl/download/594197.pdf) Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki wydała, jak wyraził się kol. Jodłowski cyt. „bardzo dużo pieniędzy”. Całkowity koszt brutto, jaki poniosła Fundacja, wyniósł 3 316,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta szesnaście złotych brutto), co można sprawdzić w dokumentacji księgowej. Jest to jedna z najniższych stawek rynkowych, z jakimi można się spotkać przy tego typu ekspertyzach.

„Opinia” – niebędąca,  jak sama nazwa wskazuje, „badaniem” – została co do metody uzgodniona przez Pana Profesora z przewodniczącym rady naukowej TPN prof. Stefanem Skibą, tak więc zarzuty co do błędnej metodologii są również bezpodstawne. Wyrażamy zaskoczenie dyskredytowaniem „Opinii”, jakiego dopuszcza się kol. Jodłowski w powyższym wywiadzie. Oczekiwalibyśmy od niego raczej wspierania pozytywnego dla interesu wspinania opracowania naukowego (jednego z bardzo niewielu, jakimi możemy się pochwalić), a nie podważania go i kompetencji Pana Profesora.

Zwracamy uwagę, że nieprzypadkowo wybraliśmy profesora Wiłkomirskiego. Był on w okresie współpracy z Fundacją Kierownikiem Instytutu Botaniki na Uniwersytecie Warszawskim a ponadto renomowanym naukowcem z bogatym dorobkiem, autorem wielu polskich i zagranicznych publikacji posiadających dziesiątki cytowań, kierownikiem i koordynatorem międzynarodowych programów badawczych z zakresu ochrony środowiska. Profesor Wiłkomirski miał w założeniu poprowadzić większe badania dotyczące oddziaływania wspinaczki na przyrodę Tatr Zachodnich, jednak kol. Jodłowski odmówił współpracy w tym zakresie. Tym samym została utracona najlepsza jak do tej pory szansa otwarcia Tatr Zachodnich, wsparta nawet pisemną deklaracją dyrekcji TPN (http://www.pza.org.pl/news.acs?id=313230).

Podkreślamy, że każdy koszt ponoszony przez Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego jest przez Fundację szczegółowo rozważany i analizowany pod kątem zarówno zgodności ze statutem, jak również finansowania ważnych dla środowiska wspinaczkowego inicjatyw. Wspieraliśmy i wspieramy takie inicjatywy jak „Nasze Skały”, Baza Tatrzańska, Fundusz Berbeki, Tatry bez młotka, Pro Memoria czy wydawnictwa o tematyce alpinistycznej.

Fundacja nasza, jako Organizacja Pożytku Publicznego, operuje jedynie finansami ze zbiórek publicznych, dlatego jest dla nas szczególnie ważne, aby nasi darczyńcy mieli pewność, że każda złotówka z przekazanych nam darowizn będzie wydana zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.