Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Szersza relacja z Panelu Dyskusyjnego w Krakowie.

Dzisiaj szersza relacja z Krakowskiego Panelu Dyskusyjnego.

Miejsce spotkania poza samym technicznym aspektem miało też wymiar symboliczny, w  pobliżu najważniejszego historycznie rejonu wspinaczkowego Krakowa – Zakrzówka.

Na spotkanie przybyło niestety bardzo mało osób z poza „zestawu obowiązkowego” czyli ludzi którzy od lat starają się pracować na rzecz środowiska, było na sali kilku instruktorów, ekiperów, reprezentacja mediów wspinaczkowych (i elektronicznych i tych bardziej tradycyjnych) oraz przedstawiciele klubów wspinaczkowych Krakowa – niestety zabrakło przedstawicieli Wspinki – to zaskakujące bo właśnie takie publiczne spotkania wydają się być najlepszym miejscem do prezentacji swojej wizji i efektów pracy na rzecz środowiska. Co należy podkreślić przedstawiciele Wspinki byli zapraszani na Panel przez organizatorów.

 

malo_nas

„Mało nas, mało nas” – przychodziło do głowy patrząc na prawie pustą salę.

Na początku spotkania z ust Włodka „Jacoosia” Porębskiego usłyszeliśmy kilka słów o działalności Naszych Skał – krótko i na temat (na moje oko 3 minuty) ale to dobrze bo jak się potem okazało mimo 3 godzin dyskusji zabrakło czasu na omówienie wszystkich tematów.

Potem głos zabrał Miłosz Jodłowski i rozpoczęła się główna część Panelu. Na pierwszy ogień poszły problemy z udostępnianiem rejonów chronionych oraz tych które są w zarządzie takich instytucji jak ZBK czy ZIKiT.

Niestety takie rejony przeważają wśród naszych podkrakowskich okolic, dość powiedzieć że takie historyczne miejscówki jak Bolechowice, Zimny Dół, Ciężkowice, Mników, Przełom Białki czy wszystkie skały na terenie OPN się do nich zaliczają.

Niewątpliwe sukcesy jakie udało się Naszym Skałom wypracować w województwie śląskim nie są łatwe do przeniesienia na tereny Małopolski.

Jednym z ważniejszych głosów w tej części dyskusji była wypowiedź Piotra Xsięskiego ukazująca jak brak jedności (w kontaktach na zewnątrz) może być wykorzystany przeciw środowisku na przykładzie prób takich działań w TPNie.

Wszyscy mamy  w pamięci problemy jakie powstały w wyniku braku współpracy pomiędzy dwoma organizacjami w walce o dostęp do Krzemionek. Z nieobecnymi jednak ciężko się dyskutuje więc nie wiemy co mogli by powiedzieć przedstawiciele Wspinki na ten temat.

Tu mała moja osobista uwaga – z punktu widzenia „zwykłego wspinacza” konkurencja pomiędzy Wspinką a Naszymi Skałami nie była by niczym złym gdyby skutkowała większą dostępnością do rejonów – na razie jednak nie widać konkurencji a konflikt, a to już nie daje nadziei na szerszy dostęp a na rozgrywanie go przez decydentów by utrudniać otwieranie dostępu do nowych terenów.

Wnioski z tej części są dosyć oczywiste – powinniśmy przekonać członków Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrektorów parków Narodowych i Rad Naukowych iż nasz cel czyli dostęp do rejonów wspinaczkowych nie stoi w sprzeczności z ich celem jakim jest ochrona przyrody. To zresztą jest całkowitą prawdą, przecież wspinacze wspinają się w skałach także by obcować z pięknem przyrody.

Drugim szeroko dyskutowanym problemem był problem z Fialą i Wzgórzem 502.

Padło wiele propozycji rozwiązania problemu i takich realnych i tych mniej.

Z ciekawszych i mających szanse na powodzenie warto wymienić  akcję odkrzaczania obu rejonów, wymiany i uzupełnienia asekuracji oraz rewitalizacji rejonu – co powinno przyczynić się do ponownego zwiększenia ruchu wspinaczkowego a tym samym utrudnienia działalności „gówniarza”.

Drugim jest propozycja by każdy kto doświadczy nieprzyjemności z jego strony zgłaszał ten problem lokalnej Policji. Niestety to my musimy przekonać lokalną społeczność iż jego działania szkodzą także im a nasza walka o czystość w okolicy nie jest walką z całą Wsią a jedynie z konkretnym problemem.

Na koniec Panelu dyskutowano o dolinie Brzoskwinki – tu wiadomo iż łamanie ustaleń przez nieodpowiedzialnych wspinaczy było przyczyną zamknięcia rejonu – na szczęście wydaje się iż wewnętrzna mobilizacja środowiska by temperować takich ludzi poskutkowała i w tym sezonie będzie się można pod pewnymi warunkami wspinać na tych wspaniałych skałach.

 Qbab