Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Kaskada

 < Ściana nad lejem i ścianka ze środkowym ogródkiem

KASKADA

Ścianka nad grotką >

10 Kaskada

42. III+ VI.1+ (3S) I. Gosztyła (RP) 2004

43. Mała Kaskada IV (TRAD) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) przed 1960

44. Droga Kursowa IV+ (5R+ST) Z. Wach (RP) 1973

45. Między Kaskadami IV+ (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977

46. Duża Kaskada-Lewym Pęknięciem / Droga Zejściowa III+ (TRAD+ST) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) przed 1960

47. Duża Kaskada-Prawym Pęknięciem VI- (TRAD+ST) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) przed 1960