Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Ściana nad Lejem i Ścianka ze Środkowym Ogródkiem

< Filar południowo-wschodni

Ściana nad Lejem i Ścianka ze Środkowym Ogródkiem

Kaskada >

09 scianka nad Lejem

35. Przez Górną Studnię V- (2R+TRAD) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) 1955

36. Między Studnią A Lejem V (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977, zarośnięta

37. Nad Lejem VI- (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977

38. Trawers Ścianki Nad Lejem III (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977, zarośnięta

39. Przez Różę III (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977, zarośnięta

40. Lewy Środkowy Ogródek III (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977, zarośnięta

41. Prawy Środkowy Ogródek III (TRAD) K. Mazik i tow. (RP) 1977, zarośnieta

42. III+ VI.1+ (3S) I. Gosztyła (RP) 2004

43. Mała Kaskada IV (TRAD) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) przed 1960