Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Ściana północno-wschodnia prawa część

< Ściana północno-wschodnia środkowa część

ŚCIANA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA PRAWA CZĘŚĆ

Północny filar >

17 sciana pn wsch 371. Przez Trójkąt V+ (1R+TRAD) M. Pronobis (RP) 1972, droga startuje z platformy

71a. VI Z. Wach 1973, wariant startowy, droga startuje z platformy

71b. V+(TRAD) Z. Wach (RP) 1973, wariant startowy, droga startuje kilka metrów poniżej platformy, z wąskiego źlebiku

72. Okap Waldemara VI.3 (4R+RZ) D. Tim (RP) 2011, duża odległość pomiędzy pierwszą a drugą wpinką, droga startuje z platformy

73. Haniebny Wysięg VI.2 (9R+ST) D. Kaptur (TR) 1995, D. Tim (RP) 2011