Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Ściana z dolnym ogródkiem

 < Turnia wiewiórek

ŚCIANA Z DOLNYM OGRÓDKIEM

Ściana północno-wschodnia lewa część >

Ze względu na gęstą siatkę dróg przebiegających Ścianę z Dolnym Ogródkiem, na rysunku (nr 13) pokazano linie najbardziej popularne i te, które w najbliższym czasie zyskają nową asekurację. Drogi historyczne zostały zamieszczone na rysunku 13a.


13 Sciana z Dolnym Ogrodkiem
57. Przy Nyży V (1R+1S +TRAD+ST) K. Mazik i tow. (RP) 1977, droga, wraz z prostującym projektem przygotowana do wklejenia asekuracji. W środkowej części nieco z prawej biegnie linia „Przez Nyżę” V (nr 57a, rys. 13a) Z. Dziedzielewicza z 1955 roku (1R+1S+TRAD+ST);

58. Hokejka V+ (1R+1S +TRAD+ST) Z. Wach (RP) 1972

59. W Poszukiwaniu Trudności VI+ (5R+TRAD+ST) K. Mazik i tow. (RP) 1977, w oryginalnej wersji droga kończyła się trawersem w lewo z podszczytowej półeczki i wyjściem na top; dolna część drogi jest przygotowana do założenia stałej asekuracji

60. Droga Klasyczna V+ (4R+1S+TRAD+ST) Z. Dziędzielewicz (RP) przed 1960;

– odrębnym wariantem startowym Drogi Klasycznej jest linia „Przez Rynnę” (nr 57b, rys. 13a) Z. Wacha z 1972 roku (V+), zaczynająca się drogą nr 57 i łącząca się z linią nr 60 w wybitnej rynnie nad Dolnym Ogródkiem (2R+1S+TRAD+ST);

– kolejną wariacją jest również wspinaczka Z. Wacha z 1972 roku (V+) „Przez Płytę” (nr 57c, rys. 13a), startująca drogą nr 57 i biegnąca przez płytkę na prawo od rynny, z wyjściem Drogą Klasyczną (5R+1S+TRAD+ST);

– ostatni wariant to „Diagonalna” (nr 57d, rys. 13a) Z. Wacha z 1972 roku (V), która zaczyna się jak poprzednie drogą nr 57, przecina skosem wspomnianą wyżej płytkę i wychodzi na top drogą nr 63 (4R+1S+TRAD+ST).

61. Z Prawej Strony Żebra IV+ (5R+TRAD+ST) Z. Wach (RP) 1972

62. Ości Zostały Rzucone VI.1 (IV, VI.1)(6R+ST+7R+ST) G. Mróz (RP) 2010, ogr. – na górze nie korzystamy z odstrzelonego bloku po prawej

63. Cześć I Dziękuję Za Ryby IV+ (IV, IV+) (6R+ST+5R+ST) P. Mikulska, P. Słupiński (RP jako V) 2010

 

 

13a