Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Turnia wiewiórek

 < Ścianka nad grotką

TURNIA WIEWIÓREK

Ściana z dolnym ogródkiem >

12 Turnia wiewiorek49. Pośrednia Studnia-Lewą Ścianą V+ (TRAD) Z. Wach (RP) 1971

50. Pośrednia Studnia-Prawą Ścianą V+ (TRAD) Z. Wach (RP) 1971

51. Żółta Ścianka IV (3R+TRAD+ST) Z. Wach (RP) 1971

52. Trójka Dziędźla III+ (1R+TRAD+ST) Z. Dziędzielewicz i tow. (RP) 1955

53. Żółty Filarek VI (TRAD+ST) Z. Wach, D. Gellner, A. Warm (RP) 1972

54. Podwójną Rysą V+ (TRAD+ST) K. Mazik i tow. (RP) 1977

55. Przez Dziuple VI- (TRAD+ST) Z. Dziedzielewicz i tow. (RP) przed 1960

56. Za Jaszczurem Panny Sznurem VI.3+/4 (8R+ST) D. Kaptur, J. Zawada (RP) 1997