Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Udostępnienie skały w Górach Sowich

ns
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu rozpatrzyła pozytywnie wniosek IŚW „Nasze Skały” i udostępniła do wspinania ciekawą skałę w okolicach Walimia, ok. 100 metrów ponad Muzeum Sztolni Walimskich. O pomoc w procedurze jej udostępnienia zwrócił się do Naszych Skał kol. Mateusz Łuczak, a formalności zajęły kilka miesięcy.
Skała zbudowana jest z gnejsów sowiogórskich, znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” (PLH 020071) oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Na wiosnę rozpocznie się instalacja punktów asekuracyjnych. Ponieważ w sąsiedztwie skały zinwentaryzowane zostało siedlisko przyrodnicze „kwaśne buczyny” (kod 9110 Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), nie będą prowadzone wycinki drzew.
Położenie skały można zlokalizować tutaj:Wyświetl większą mapę

Mamy nadzieję, ze dzięki precedensowi, w niedalekiej przyszłości uda nam się uzyskać zgodę na wspinanie w innych ciekawych sektorach Gór Sowich.

Włodzimierz Porębski
IŚW „Nasze Skały”