Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Wariant R – dokument z 1961 roku