Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Wstęp na teren rezerwatu Góra Zborów dla wspinaczy zrzeszonych w klubach Polskiego Związku Alpinizmu  – nadal bezpłatny

Od czasu wprowadzenia opłat na tereny administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (rezerwat Góra Zborów w Podlesicach), Polski Związek Alpinizmu uiszczał zryczałtowaną opłatę za członków klubów zrzeszonych w Związku. Podczas jesiennego spotkania IŚW „Nasze Skały” z zarządem TMZZ, zostaliśmy poinformowani o planach zniesienia opłat, w związku z czym zryczałtowana opłata za 2014 rok nie została wniesiona. Tym niemniej, w związku z koniecznością utrzymania efektów zrealizowanego projektu, i niewystarczającymi wpływami z innych źródeł, TMZZ podjął decyzje o utrzymaniu opłat. Jest realna szansa, że opłaty zostaną całkowicie zniesione w tym roku.

W okresie ostatnich kilkunastu dni z pewnością niektórzy z Was spotkali się z koniecznością uiszczenia opłaty. Warto zaznaczyć, że nie są to opłaty „za wspinanie na Zborowie” (ono zawsze było bezpłatne), lecz za wstęp na tereny administrowane przez TMZZ.

Temat jest już „ogarnięty” przez IŚW „Nasze Skały” – wspinacze zrzeszeni w klubach PZA nadal wchodzą bezpłatnie.

Korzystając z okazji, składam podziękowania zarządowi TMZZ, zwłaszcza Jackowi Pankowi za przychylność i pomoc w rozwiązaniu sprawy.

Góra zborów fot. wikipedia

Jednocześnie zwracam się z apelem do wszystkich korzystających ze zwolnienia z opłat o wyrozumiałość wobec pracowników TMZZ proszących ich o okazanie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wejścia.

Informuję, że z opłat zwolnieni są:

1. Członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu na podstawie legitymacji klubowej.

2. Uczestnicy kursów organizowanych przez kluby zrzeszone w PZA lub prowadzonych przez instruktorów PZA na podstawie zaświadczeń o uczestniczeniu w szkoleniu.

PZA jest sygnatariuszem trójstronnego porozumienia: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej – Polski Związek Alpinizmu, dotyczącego opieki nad rezerwatem Góra Zborów.

 

Włodzimierz Porębski

IŚW „Nasze Skały” PZA

Nasze Skały